OB beslis ten gunste van inwoners

Die VF Plus het ‘n oorwinning namens die gemeenskap van Ngwathe-munisipaliteit (Parys, Heilbron, Vredefort, Edenville en Koppies) behaal. Die Openbare Beskermer (OB) het ten gunste van inwoners in ‘n dispuut rakende enorme munisipale rekeninge beslis en die munisipaliteit moet nou hierdie foutiewe rekeninge afskryf.

Die VF Plus het die OB versoek om ondersoek in te stel na foutiewe rekeninge wat derduisende rand beloop deels weens versuim om meters gereeld en korrek te lees en deels weens foutiewe berekeninge deur die munisipaliteit.

Die inwoners het rekeninge ontvang wat onderskeidelik R116 066,85 (vir elektrisiteitsverbruik), R57 994,82 (vir waterverbruik) en R29 506,04 (vir elektrisiteitsverbruik) beloop het.

Die OB se beslissing volg op die uitwysing van hierdie duidelike foute op die rekeninge deur die VF Plus wat nie deur die hoof finansiële beampte van Ngwathe aangespreek is nie.

Die munisipaliteit het die rekeninge uitgereik ten spyte van ‘n raadsbesluit gedurende Junie 2016 dat alle munisipale dienstegeld-skuld wat meer as drie jaar agterstallig is, afgeskryf moes word.

Die afskryf hiervan is of glad nie gedoen nie of nie korrek op die rekeninge aangedui nie.

Die VF Plus het hierdie foutiewe rekeninge na die OB verwys wat na haar ondersoek, bevind en bevestig het dat die munisipaliteit nalatig was in die uitreik van die rekeninge. Die lesings vir water- en elektrisiteitsverbruik is vir ‘n geruime tyd nie gedoen nie.

Sy het verder bevind dat die agterstallige skuld in sommige gevalle die verantwoordelikheid is van die departement van openbare werke van wie die inwoner die huis gehuur het.

Die OB het bevind en aanbeveel dat die betrokke inwoners se agterstallige skulde afgeskryf moet word.

Swak finansiële bestuur en onbevoegde amptenare is grootliks verantwoordelik vir enige verliese wat die munisipaliteit nou gaan ly. Die swak bestuur wat die munisipaliteit in ‘n finansiële krisis laat beland het, kan nie meer toegelaat word nie, sê mnr. Philip van der erwe, ‘n VF Plus raadslid in die munisipaliteit.

“Die OB se bevindings is ‘n oorwinning vir verbruikers en inwoners van Ngwathe, maar terselfdertyd verdoemend vir die ANC–geleide munisipaliteit en amptenare wat veronderstel is om sy finansiële- en diensleweringsverpligtinge, wat insluit die lewering van gereelde korrekte rekeninge, teenoor inwoners na te kom,” sê mnr. Van der Merwe.