Wat is die fondament van ons bouwerk?

Mat 7:24  Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.

Mat 7:26  En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man wat sy huis op die sand gebou het.

In die voorafgaande verse (21) waarsku Christus dat nie elkeen wat sy Naam aanroep, die Koninkryk sal beërwe nie, maar net hulle wat sy Wil doen. Daar is dus mense wat net praat, maar geen dade doen nie. Dan is daar ook die wat praat en doen, hulle het ‘n huis gebou, die een op Rots en die ander op sand, maar albei het gebou.

Hoekom val die een huis as die storms kom en die ander bly staan. Alles gaan ook oor die motivering hoekom ons doen! Ek moet nie net praat nie, maar praat/bely én doen, maar dat ek om die regte réde doen, kom nog hier by.

In ons wêreld is daar baie wat doen om aansien, advertensie, belasting korting en nog ander redes. Waarskynlik het ons dit al almal opgemerk, maar wanneer hierdie “doen”, hierdie goeie werk, hierdie donasie, nie die verwagte uitwerking het nie, dan hou ons op om dit te doen. Daar val die huis inmekaar, want sien die fondament was sand!

Wanneer dankbaarheid vir die verlossing wat ek in Christus het, die dryfveer van my dade word, kan persoon A of instansie A die wéldaad in persoon B  se gesig teruggooi! Persoon A sal teleurgesteld wees, maar nie moedeloos nie. Wat hy gedoen het, het hy nie vir die persoon of instansie gedoen nie, maar vir Christus, sy Verlosser. Hy het dit wel aan B gedoen, maar vir Christus. Christus is die fondament van sy bouwerk! As dit werklik my oortuiging is, sien ek weer kans om dit te doen want ek herinner my voortdurend aan die offer wat Christus vir my gebring het.

Wanneer ek dit ter wille van enigiets/iemand anders as Christus doen, is vir daardie daad, sodanige persoon of instansie in beheer van my lewe, die god van my lewe, en kan dit dus nie God se Wil wees nie! Paulus sê ook vir die Korintiërs dat hulle duur gekoop is en daarom nie slawe van mense moet word nie.

O Vader in die Hemel, laat ons tog eerlik wees met onsself en met U oor die ware motief van ons dade! Vergewe asseblief ons sonde, ook in dié verband om Christus ontwil!

AMEN