Nog pensioengeld bedenklik bestuur

Terwyl daar groot vrae hang oor Vrydag se beoogde notering van ʼn nuwe mediamaatskapppy wat straks deels moontlik gemaak kan word met geld van die staatsdienspensioenfonds (SDPF), raak dit al hoe duideliker dat die SDPF se geld in ʼn velerlei bedenklike transaksies gestroop word.

Die nuwe mediagroep Sagarmatha Technologies, word hoofsaaklik besit deur ʼn familietrust van Iqbal Survé, die uitvoerende voorsitter van Independent Media.

Die SDPF hou reeds deur die Openbare Beleggingskorporasie (OBK), wat die fonds bestuur, ʼn aandeel van 25% in Independant Media. Luidens mediaberigte in Business Day is Independant Media in ʼn geldelike verknorsing en hoop word geplaas op die verkope van aandele vir Sagarmatha Technologies nadat die maatskappy komende Vrydag op die Johannesburgse aandelebeurs genoteer is, om hom te red. Dit blyk dat Independent Media deel van Sagarmatha Technologies sal word en sodoende befonds sal word deur die nuwe genoteerde maatskappy.

Adv. Anton Alberts, voorsitter van VF Plus, sê daar is egter ‘n probleem met die notering aangesien Sagarmatha Technologies volgens berigte tegnies insolvent is en dus eers privaat befondsing moet ontvang voordat dit voldoen aan die vereistes van die Wet op Finansiele Markte. Die maatskappy sal moet bewys dat dit gekapitaliseer is met minimum R500 miljoen en dit is goed moontlik dat die OBK weer versoek is om in hierdie konteks in nog ‘n Iqbal Survé-avontuur te belê.

Die VF Plus het daarom ʼn skrywe gerig aan mnr. Deon Botha, die OBK se korporatiewe hoof,  waarin hy gevra word of die OBK wel sodanige aandele gaan aankoop. Tot met die uitreiking van hierdie verklaring is nog geen antwoord ontvang nie.

“Indien die OBK wel van plan is om aandele in Sagarmata Technologies te bekom, sal die VF Plus die SDPF-pensioenarisse adviseer om onmiddellik ‘n interdik teen die transaksie te bring,” sê adv. Alberts.

Hier volg enkele voorbeelde wat dui op die bedenklike wyse waarop die staatsamptenare se pensioengeld oor die laaste paar jaar misbruik is: (Die fonds, met ʼn bate van R1,87 triljoen, is die grootste belegger in die land se ekonomie en is daarom ʼn baie aanloklike teiken vir misbruik).

  1. Februarie 2018:  OBK leen R5 miljard aan die Eskom in die vorm van oorbruggingsfinansiering.
  2. Maart 2018:  Die Reserwebank plaas VBS Mutual Bank onder kuratele. Die OBK besit sowat 30% aandele in VBS. Dit is ook bekend dat VBS ʼn lening van R8 miljoen aan pres. Jacob Zuma toegestaan het vir sy skuld by Nkandla. Die VF Plus is van mening dat die belang wat die OBK in VBS bekom het, nie om suiwer sakeredes gedoen is nie.
  3. OBK het ʼn reuse belegging in Steinhoff gehad en in Desember verlede jaar is die vrees uitgespreek dat die SDPF ʼn verlies van sowat R12 miljard met dié belegging kan ly.
  4. In 2015 het die OBK Lonmin van ondergang gered deur, buiten sy bestaande aandele, ʼn verdere 25% van dié platinum-produsent te bekom deur dié regte uitgifte van die sukkelende platinum-produsent. Die beleggingsbedrag was R1,9 miljard. Van belang is egter dat dit gedoen is nadat Lonmin se aandeelprys in die voorafgaande jaar met 80% gedaal vanaf byna R35 tot skaars R3. Wat markwaarde aanbetref het dit binne een jaar R29 miljard tot R3,5 miljard gedaal. Dit was dus ʼn onverbloemde reddingsaksie.
  5. In 2014 is berig oor ʼn transaksie waar die OBK sowat R3 miljard belê het in ʼn feitlik bankrot oliemaatskappy, Camac Energy. Daar is berig dat ene mnr. Kase Lawal, ʼn Amerikaner van Nigeriese afkoms en kennis van voormalige pres. Zuma, in beheer was van die maatskappy. Daar is nooit weer hieroor berig nie, en dit is nie bekend of die maatskappy steeds bestaan nie.
  6. In 2016 was daar groot ontevredenheid toe ʼn ekonomiese ontwikkelingsplan vir Tshwane/Pretoria goedgekeur is met geld komende van die OBK en die aankondiging dat ‘slegs swart mense’ daarby baat sal vind.

“Uit voorafgaande is dit duidelik dat vele beleggings nie om gesonde sakeredes gedoen is nie, en die VF Plus sal voortgaan om gesprek met die OBK-bestuur te voer, en sal aanhou om parlementêre druk op die minister uit te oefen om die staatsdienspensioenfonds onder die pensioenfonds-beregter se jurisdiksie en beskerming te plaas,” sê adv. Alberts.