Mediese skema – word jy besteel

Anthony Pederson , HUB van die Medscheme groep, het verbruikers gewaarsku om hul mediese state sowel as eise en uitbetalings na te gaan.

Medscheme, wat een van die grootste bestuurders is van mediese skemas, het meer as R107 miljoen herwin van eise wat bedrieglik ingedien is en fondse/lede ‘n verdere R300 miljoen gespaar deur forensiese bemiddeling.

Eise deur bv.’n fisioterapeut  of ‘n dieetkundige kan dalk nie as noodsaaklik beskou word nie terwyl aptekers generiese medikasie resepteer maar ‘n eis instel vir die duurder oorspronklike medikasie.

Bedrog kom voor wanneer ‘n diensverskaffer ‘n pasiënt verwys vir ‘n spesifieke diens en dan ‘n sg. “kickback” of bonus ontvang vir die verwysing.

Die Raad van Mediese Fondse bereken dat tussen 10 en 15% van alle eise bedrieglik of verkwistend is in ‘n bedryf van meer as R150 biljoen jaarliks.  Dit is natuurlik bekend dat sekere mediese praktisyns siekte sertifikate uitreik aan werknemers en dan eis van die mediese fonds vir dienste gelewer.

‘n Ander skelmstreek is dat die mediese kaarthouer en die dokter saamsweer en vals eise indien en dan die gelde betaal, verdeel.

Kontroleer asb. alle eise en betalings op jou mediese fonds en moet nooit jou mediese kaart nommer aan iemand verskaf nie – dit kan lei tot eise teen jou mediese fonds

Frik Stander