Water tekort, die ANC en…?

Politieke ontleders bekyk die water krisis vanuit  ‘n heel ander perspektief.  As daar na korrespondensie gekyk word tussen die Wes-Kaap se wetgewer en die ANC regering val dit op dat daar reeds geruime tyd versoeke was aan die regering en spesifiek aan die Nasionale Departement van Water en Sanitasie rondom die moontlike water tekorte asook die moontlikheid van ontsouting aanlegte.

As daar na  wetgewing gekyk word is dit die plig van die regering om water te voorsien aan die inwoners van die land en nie die verantwoordelikheid van die plaaslike regering nie.

Geen provinsiale regering mag damme bou nie, dit is die taak van  Nasionale Departement van Water en Sanitasie, wat onder ‘n minister in die ANC ressorteer wat alle watervoorsiening in die land reguleer.

Umgeni Water is getaak om ‘n ontsoutingsaanleg in die Kaap in te rig, maar Umgeni Water ressorteer onder Dudu Myeni (wat SAL se vlerke geknip het en in die skuld gedompel het).

Sy, en dus ook die regering, het geen liefde vir die Wes-Kaap nie, want die opposisie beheer die streek.

Nou dui alles op moontlike en doelbewuste politiese, ekonomiese en industriële sabotasie van die ANC regering teen die bevolking van die Wes-Kaap.  Politici en waarnemers is dit eens dat die ANC nie werklik na jare se plundering, korrupsie en bedrog nou skielik ‘n nuwe blaadjie gaan omslaan nie.

Die Wes-Kaap is ‘n potensiële sneller vir ‘n nasionale ramp – die twee hoof  industrieë van die Kaap nl. toerisme en landbou, gaan afneem met die gepaardgaande werkloosheid  en verlies aan inkomste.

Voeg hierby die moontlike gesondheid ramp weens swak sanitasie, veral in die plakkerskampe, dan is Kaapstad die middelpunt  van ‘n moontlike onrus gebied  wat by die armes gaan begin en kan versprei oor die hele skiereiland.

Die “voordeel” van so ‘n anargistiese toestand gee die regering (ANC) die verskoning om ‘n  nood toestand af te kondig , en dan die land te regeer soos ‘n Zimbabwe.

Die vraag ontstaan wie kan baat by so ‘n situasie?  Slegs die ANC en veral terwyl Zuma nog in beheer is en daar ‘n klein magsgreep om hom gesentreer is.  ‘n Mite of vêrgesog?

In Afrika is enigiets moontlik.

Dirk Vermeulen