SAID se dubbele standaarde

Soos voorheen berig pas die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) reëls toe soos dit hulle pas.  Enige laat betaling van inkomste betalings word summier met ‘n stywe boete geslaan maar as SAID geld aan Jan Publiek moet terugbetaal, word die opgawe verwys vir oudit en wanneer dit gedoen is word die verskuldigde bedrag sonder enige rente terug betaal.

Dit is reeds deur ekonome uitgewys as ‘n strategie om uitbetalings te vertraag en sodoende die kontantvloei van die entiteit te verbeter.

Nou het hulle met ‘n verdere slenter gekom. Sou ‘n belastingbetaler SAID se berekening bevraagteken, word die persoon gedreig met regsstappe.

SAID erken dat die prosedure wat gevolg word, is dat daar nadat kennis gegee is van die uitslag, mag daar eers na 10 dae met invorderingsstappe begin word.

Weereens ‘n staatsentiteit wat hom skuldig maak aan wanpraktyke.