VSA regering ontbind MIV-Adviesraad

Ses lede van die Amerikaanse Adviesraad vir beleidsformulering oor MIV-Vigs aangeleenthede het ontslag gekry gedurende die tweede helfte van die jaar.

Die Republikeinse regering van president Donald Trump het ook die oorblywende tien lede wat deur Barack Obama aangestel is, uit die adviesraad ontslaan.

Volgens die koerant Washington Post is die ontslag onmiddellik van krag ten spyte  daarvan dat Barack Obama hulle vir ’n termyn van vier jaar aangestel het.

Obama het onder andere Patric Sullivan in Mei 2016 aangestel om vier jaar in die Raad te dien om glo oor MIV en Vigs beleid te formuleer wat ook die behandeling daarvan insluit.

Sullivan het beweer dat die Trump-administrasie nou oor geen advies beskik rakende die toestande nie, en vermoed dat die VSA nou sonder ’n Adviesraad is omdat die regering mense uit eie geledere wil aanwys om die werk te verrig.

Die Amerikaanse Adviesraad vir MIV-Vigs word saamgestel uit mense wat bereid is om die diens gratis te lewer aan die regering.

Foto – President Trump