SAUK staar klasaksie in die gesig

Volgens ‘n advokaat, Paul Hoffman, kan kykers wat hul lisensiegeld vooruit betaal het geregtig wees om die SAUK te dagvaar om hul “belegging” te beskerm.

Volgens Hoffman toon die SAUK se finansiële state geëindig Februarie 2016 dat R40,8 miljoen ontvang is vir dienste wat nog nie gelewer is nie. Dit blyk dat die SAUK volgens hul eie raad nie meer likied is nie en dalk binnekort insolvent kan wees.

Hoffman, wat die direkteur is van die sosiale regte groep Accountability Now, het in die lig van die stand van sake gevra dat ‘n klasaksie saak teen die SAUK begin moet word.  Dit kan die finale strooi wees wat die holrug geryde kameel se rug finaal kan breek.