Op die volksakker – Quo vadis 2018?

“Dis hierdie diep ernstige en sieldeursoekende vraag. Volk van Suid-Afrika, of ook u wat met trots op u bors slaan en uself ‘n Afrikaner noem: Waar gaan jy heen?
Suid-Afrika, waar gaan jy heen?”
Besef ons volk hoe belangrik die regte, beginselvaste antwoord op hierdie vraag is?

Dit sny tot die voortbestaan van ons Christelike beskawing én ons VOLKS-voortbestaan.

Want terwyl baie mense dink daar is voortbestaan in die “nuwe” SA – uitverkoop aan barbarisme, heidense norme en gedoem tot verderf – besef hulle nie die klaaglike ironie nie:

Dat mense kan voortleef, sónder om voort te bestaan as roepingsbewuste, gelowige volk!

Na ʼn jaar van volksmoord-laagtepunte, “hoogtepunte” van korrupsie en diefstal in die hoogste raadsale van die land en klaaglike ekonomiese stagnasie, kon mens die verligting aanvoel toe Ramaphosa as ANC-president uit die kongresstryd tree.

Skielik “versterk” die geldeenheid; vele segsmanne se draadsit kommentaar neig skielik positief – “gee hom ʼn billike kans”.

Tog is die harde werklikheid dat in die afgelope drie weke het die ANC, onder “nuwe” leierskap slegs die volgende gedoen:

Die ANC is opnuut verbind tot ekonomiese stroping van ons volk, ons hulpbronne, kunsmatige uitsluiting van blanke besighede uit die ekonomie en werkreservering suiwer op grond van ras– “radikale ekonomiese transformasie”;

Grondonteiening, op grond van gefabriseerde rassistiese kriteria, sal voortgaan;

Terwyl skole steeds funksioneel ongeletterde skoliere “matrikuleer”, verkry “arm” studente nou, op koste van die blanke belastingbetaler, “gratis” onderrig;

(weer eens met kunsmatige uitsluiting van óns kinders)

Terwyl die ANC-regime onder Zuma beslis rampspoedig was, gaan die ANC-regime onder Ramaphosa niks verbetering vir ons volk bring nie.

WAT IS DIE VERSKIL?

Of Zuma en sy binnekring ons belastinggeld steel, of Ramaphosa en sy regime ons belastinggeld slegs vir dienste aan swart mense bestee, óns bly onderdrukte, gehate uitgewekenes in ons eie land!

Quo vadis 2018?

Ons moet des te harder werk na volksvryheid, in ons eie land of landstreek  Máár ons moet dit doen in die gees van ons Christen-voorsate!  “Sonder die HERE – alles tevergeefs!”

Wat beteken dit prakties?

Versigtige keuses, omsigtigheid met bondgenootskappe.

Ons grootste gevaar is nie die ANC en hul onderdrukkende regime nie – wie dink sonder indoktrinasie van die pers kan dit duidelik raaksien.

Ons vind dat ons grootste bedreiging reeds in 1949 deur doktor Malan uitgewys was: Afvalligheid van ons christelike beginsels.

Doktor Malan waarsku onder andere teen presies wat ons vandag opnuut bedreig: “Wat die Voortrekker ‘n trekker gemaak het, is so welbekend dat dit hier geen herhaling of beklemtoning vereis nie. Dit was die onoordeelkundige toepassing van die Franse Revolusie se leuse “vryheid, gelykheid, en broederskap”, wat toe sy invloed oral oorsee nog laat voel het …”

Terwyl die Afrikaner (in sy Voortrekker voorsaat) destyds die gevaar van die rewolusionêre gees en terdeë as geestesbedreiging kon eien en vermy, word dit vandag vir ons voorgehou as die oplossing!

Ons word deur dieselfde volksverraaiers van twee dekades gelede (net in nuwe gewaad) oortuig om ons heil (menslik gesproke) in die humanisme en ʼn multikulturele eenheidstaat te soek!

ʼn Eenheidstaat sonder God, sonder Christelike waardes of norme …

Keuses met omsigtigheid, met die oog op geloofsbehoud en volksvryheid is dus die enigste vertrekpunt wat ons by die regte bestemming sal bring, in 2018 en verder.