Onafhanklike matrieks vaar goed

Die eerste matriekuitslae is bekend gemaak, en is dié van matrikulante wat die Onafhanklike Eksamenraad (IEB) se eksamen afgelê het.

Waar IEB kandidate verlede jaar ‘n slaagsyfer van 98,7% behaal het, het hulle dit hierdie jaar selfs verbeter na 98,8%.

Meer as 11 000 matrieks het die eksamen, waarvan die standaard heelwat hoër geag word as die staat se Umalusi, afgelê en 88,5% het universiteitsvrystelling gekry.