Huiswerkerslone 2018

Huishoudelike werkers wat minder as 27 uur per maand werk se minimum loon is vasgestel op R1 787 per maand, en werkers wat langer as 27 uur werk se loon is R2 545 per maand.

As hierby gevoeg word die verpligte drie weke betaalde verlof per jaar en 4 maande kraamverlof sou ‘n werker swanger word, dan word huiswerkers besonder duur en die verwagting is dat steeds meer mense gaan kyk na alternatiewe wat gaan lei tot groter werkloosheid as gevolg van die staat se voorskriftelikheid.