Gelyke loon in Ysland verpligtend

Die regering in Ysland het die voortou geneem en wetgewing goedgekeur wat gelyke loon vir mans en vroue verpligtend maak.

Vanaf Woensdag is werkgewers verplig om geen onderskeid te tref tussen mans en vroue wat in dieselfde pos is nie, en het daarmee ’n voorbeeld aan die res van die wêreld se werkgewers gestel.

Die wet maak voorsiening dat dit van toepassing is op enige bedryf sowel as in staatsdepartemente, en waar die wet nie toegepas word nie, sal ’n boete opgelê kan word teen die werkgewer.

Die owerheid het ook sekere kontrole maatreëls ingestel om te verseker dat die wet te alle tye nagekom word dur die werkgewers.

Die Yslandse parlement het die wet voorgestel met die steun van die meeste opposisiepartye en betoon met die wet dat die land baie sterk ingestel is om diskriminasie tussen mans en vroue uitgeskakel te kry.