SA leerlinge kom laaste

Geletterdheid is ‘n krisis in Suid-Afrikaanse skole met bykans 80% leerlinge in Graad 4 (ou st. 2) wat nie kan lees nie.

In ‘n internasionale vergelykende studie wat geletterdheid toets tussen 2011 en 2016, het SA leerlinge die prestasie behaal om die 50ste plek te behaal uit ‘n groep van 50.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) het in 2016 meer as 12 800 leerlinge in graad vier getoets en bykans 8 uit 10 was nie in staat om die standaard gestel deur PIRLS te slaag nie.

Opvoedkundiges skryf dit toe as die resultaat van die ANC-regering se opvoedkundige programme wat sedert 1994 in plek gestel is, en sê dit is daarom geen wonder nie dat tradisionele wit skole oorstroom word met leerlinge uit ander kultuur agtergronde as gevolg van van swart skole se mislukte pogings.