Lesufi dryf eie agenda teen Afrikaans

Die minister van basiese onderwys se antwoorde op parlementêre vrae het opnuut onderstreep dat Gauteng se LUR vir onderwys, Panyaza Lesufi, ʼn agenda van sy eie dryf wat gemik is teen Afrikaanse skole in dié provinsie.

So sê adv. Anton Alberts, voorsitter van die VF Plus.

Alberts sê die minister, Angie Motshekga, het ook bevestig dat beoogde verandering aan die Skolewet niks met apartheid te make het nie wat lynreg verskil van Lesufi se uitlatings dat dit wel ten doel het om ‘apartheidspraktyke’ uit te wis.

Volgens die minister het die nodige veranderinge om weg te beweeg van apartheid in onderwys volledig ingetree met die skep van die Skolewet.

Adv. Alberts sê die positiewe wat voortspruit uit sy vrae aan die minister is dat sy opnuut bevestig het dat Afrikaanse skole niks te vrees het nie solank hulle vol is. Ook dit verskil van Lesufi se dreigemente dat selfs vol skole bloot sal moet ruimte maak vir anderstalige leerlinge.

“Die feit is dat Lesufi nie in lyn met sy gegewe begroting optree en meer skole bou nie, en ook nie dreig om Engelse skole te dwing om bykomende leerlinge in te neem nie, kan ʼn mens met net een afleiding laat, en dit is dat hy Afrikaanse skole wil vernietig.

“Lesufi se oneerlikheid skemer sterk deur en hy tree ongelukkig op soos ʼn demagoog met ʼn eie agenda en nie soos ʼn verantwoordelike provinsiale LUR vir onderwys wat na al die leerlinge in sy provinsie moet omsien nie, ongeag die taal wat hulle praat.

“Die VF Plus is nogtans sterk gekant teen die beoogde wysigings aan die Skolewet aangesien dit skole se taalbeleid uit die hande van die gemeenskap gaan neem.

“Die sentralisasie van mag is ondemokraties en kom neer op onteiening van die demokratiese regte van ouers oor hul kinders se onderrigomgewing wat die ergste vorm van onteiening kan wees in ʼn grondwetlike demokratiese bestel. Dit druis in teen die letter en gees van die Grondwet.

“Die VF Plus stem saam met die minister dat ʼn gebrek aan onderwys-infrastruktuur ʼn groot probleem is. Sy moet daarom toesien dat genoeg skole gebou kan word om alle tale te akkommodeer sonder om ʼn enkele taal te benadeel.

“Dit is insiggewend dat die minister nie kon antwoord oor nuwe geboue en of dit voldoen aan die behoeftes in Gauteng en nasionaal nie. Sy moes die inligting aanvra. Dit beteken dat enige druk wat op enige Afrikaanse skole geplaas word om anderstalige leerders in te neem irrasioneel en aanvegbaar is, want hoe kan daar bepaal word of daar ʼn behoefte is om Afrikaanse skole te dwing om oop te maak indien daar nie data bestaan oor nuwe skole nie?

Dit sluit aan by die kwessie aan dat nuwe skole in Gauteng en moontlik nasionaal nie gebou word ingevolge die infrastruktuur-begroting wat elke jaar aan provinsies toegedeel word nie. Daar sal dus ʼn volledige oudit moet plaasvind om vas te stel of LUR’e van regoor die land wel nuwe skole bou en hoe die geld wat hulle ontvang werklik aangewend word.

“Sonder sodanige oudit sal Afrikaanse skole onder beleg bly nieteenstaande die welluidende versekerings van die minister. Die VF Plus stel voor dat ʼn onafhanklike oudit in dié verband so gou moontlik gedoen word,” sê adv. Alberts.

Foto: Panyaza Lesufi