Die strewe na soewereiniteit (Slot)

Hierdie is die slot aflewering oor volke in Europa wat smag na soewereine onafhanklikheid, maar wat hoogstens beperkte outonomie ontvang het.

 

België

Die Vlaamssprekende deel van België is ook die welvarende Vlaandere met sy 6 miljoen inwoners, wat meer as 56% van die land se bevolking uitmaak

Die Nuwe Vlaamse Alliansie is die grootste party in die Federale Parlement en alhoewel hy sy eis om onafhanklikheid ietwat getemper het, werk die party daarna om in die 2019 verkiesing die meerderheid te vergroot om later weg te breek van die Belgiese staat.

Die Vlaams Belang staan egter onverbiddelik op afskeiding van die Belgiese staat.

België ​

Die bevolking van Wallonië tel sowat 3,6 miljoen, en alhoewel die meerderheid ten gunste is van ’n voortgesette bestel om deel van België te bly, is daar wel bewegings wat hulle beywer vir inskakeling by Frankryk omdat hulle tans die Franssprekende deel van die land uitmaak.

 

Frankryk

Die 3,3 miljoen mense van Bretagne word beskou as deel van die Keltiese volke soos in Ierland, Skotland en Wallis.

Die Britanniese bevolking het ’n besonder sterk kulturele identiteit en die streek word ook as Kelties beskou.

Die volk handhaaf hulle eie taal en is trots op ’n eiesoortige musiek en ander volk simbole.

In 2013 was ’n meningsopname gemaak waarin bevind is dat sowat 20% van die volk ten gunste van onafhanklikheid is, maar 48% van die ondervraagdes het gesê hulle is Franse.

 

Duitsland

Die sowat 13 miljoen inwoners van Bavaria handhaaf ’n besonder sterk gevoel van nasionalisme, ​en vorm sedert 1871 deel van Duitsland.

Met ’n peiling wat gedurende die afgelope jaar gehou is, het sowat 35% van die inwoners wat ondervra is, hulle ten gunste van afskeiding van Duitsland uitgespreek.

 

Brittanje

Noord-Ierland, wat afgeskei is van die Republiek van Ierland, se bevolking is net minder as 2 miljoen waarvan die Ulster nasionaliste ’n sterk strewe het na algehele onafhanklikheid van Brittanje.

Hulle wil egter nie terugkeer na die Republiek van Ierland nie, maar kon tot hede nie ’n meerderheid steun kry om onafhanklikheid uit te roep nie.

 

Brittanje

Die sowat 5,5 miljoen Skotse inwoners is in twee groot politieke partye verdeel waarvan die Skotse Nasionale Party die huidige streeks regeerder is.

In ’n referendum oor onafhanklikheid het 44% van die kiesers ten gunste van onafhanklikheid gestem, maar ’n opvolg referendum is in die vooruitsig gestel in ’n poging om as onafhanklike staat deel van die Europese Unie te word.

 

Brittanje

Met sy bevolking van net meer as 3 miljoen, het Wallis se Nasionale Party ’n sterk strewe na soewereine onafhanklikheid wat reeds sedert 1925 nagejaag word.

In ’n onlangse meningsopname is getoon dat slegs 25% van die deelnemers daaraan, ten gunste van afskeiding van Brittanje is maar dat 45% glo mee outonomie moet aan hulle gegee word.

Foto – Majuba, Simbool van vryheid