Op die volksakker – Volkere, grense en vryheid

Danksy die gebeure in Katalonië, die dramatiese beelde van die Spaanse owerhede se drakoniese geweld en EU goedkeuring van staatsgeweld, is volksvryheid nog eens aktueel in die internasionale nuus.

Veral die EU se goedkeuring van staatsgeweld téén Kataloniese vryheid is insiggewend: juis daardie wêreldmagte wat deur kwasi-konserwatiewes ter plaatse as “beskermers” van ons “kulturele vryheid” voorgehou word, wys nou hulle ware kleure.

En in wese moet dit by ons mense – minstens daardie breë groep wat nog die reënboognasie-leuens glo – die waarheid tuisbring, want kennis is mag.

Wie ook al die nuwe SA se gewaande grondwet steun, is haatdraende rassiste. In die SA Grondwet se valse aanhef en die Handves van Menseregte, word rasgegronde diskriminasie uitdruklik verskans en bevorder. Dit skep ʼn kunsmatige ongelykheid tot voordeel van ʼn haatdraende meerderheid.

Die sogenaamde regverdiging hiervoor vind ons in leuens, mistastings en opsetlike verdraaiing van die historiese feite.

Terwyl daar rondom ons in die ganse skepping só ʼn ryke verskeidenheid, óók ʼn volkereverskeidenheid bestaan, wil die humanisties-liberale heidendom dit vervlak tot ʼn gryse eenheidsmassa.

Dit is niks nuuts nie, maar veral sedert die 18de eeu word hierdie aanslag verskerp. Vandag is die aanhangers van die Franse Rewolusie en die “waardes” daarvan meer openlik as ooit met hul heidense agenda.

Maar kyk ons spesifiek na ons eie situasie, moet ons die volgende feite raaksien:

Die huidige bedeling is geskoei op haat, vergelding vir gewaande ongelykhede;

Hierdie vals meerderheidsbeskouing vind beslag in leuens, afgestem op plundering;

Die voorstaanders van die huidige grondwetlike bedeling vervals met opset terme soos “demokrasie” en is openlike of onderduimse aanhangers van die huidige anti-Christelike wêreldmag, wat in verskillende uitingsvorme sy besig is om volksvryheid reg oraloor af te takel.

Om die Afrikaan se haat, vergelding en plundering te staaf, kan ons maar na enige dagblad gryp –  die volksmoord teen Afrikaners het reeds sulke afmetings aangeneem, dat selfs die liberale pers dit nie meer kan ignoreer nie, en die staatskas is reeds verby bankrotskap geplunder.

Wat die gewaande “ongelykhede” betref:  Ten spyte van politici en verloopte akademici se verwysings na sogenaamde rassediskriminasie onder Afrikaner regerings van weleer, spreek die geskiedenis vanself:

Volkere grense was nog altyd ʼn werklikheid en ook in SA toegepas deur ons voorsate, op regverdige en regsgrondslag.  Dit is óók toegepas deur elke inheemse groep en stam, ofskoon nie altyd regverdig nie – daarvan spreek die Difaqane boekdele!

Oor die sogenaamde onreg van “apartheid” moet ons antwoord:  Afsonderlike Ontwikkeling was geskoei op die regmatige aanspraak van elke volk. Inderdaad was die swartman nóg burger, nóg stemgeregtigde van ons RSA; netso kon óns op geen burgerskap of stemreg aanspraak maak in húlle eie, begrensde grondgebied nie!

Inteendeel: namate swart wanadministrasie armoede vererger het, het swart trekarbeiders na óns RSA gestroom, selfs van elders uit Afrika!  En soos vandag in elke ander land steeds geld, is hierdie trekarbeiders sover redelik geakkommodeer, billik vergoed vir hul werk en bydrae, maar sonder dat hulle die spesifieke voorregte van burgerskap verkry het.

Die Afrikaner het uiteindelik verder gegaan as enige ander moondheid om ook hierdie werkers in óns eie land te akkommodeer, te onderhou deur óns staatsorg en te ontwikkel deur belasting befondste skole en universiteite.

Elke vorige (Afrikaner) regering in hierdie land was áltyd geskoei op reg en regverdigheid, want élke Afrikaner-grondwet was vry van ras, juis omdat ons telkens elke volk se plek en grense eerbiedig het.

Daar was inderdaad blanke regerings wat onderdrukkend en uitbuitend opgetree het, sedert 1806 aan die Kaap, sedert die 1840’s in Natal, vanaf 1902 tot 1910 en met tussenposes tot 1948 onder Engelse en kwasi-Engelse invloed.

Daardie regerings het by uitstek die Afrikaner (en ons voorsate) geteister met onderdrukkende maatreëls, naakte diskriminasie en selfs volksmoord!

Rassediskriminasie het juis ontstaan onder Cecil Rhodes se Kaapse regering.

En vandag word hierdie onregte voortgesit onder die “nuwe SA” regime, wat rassediskriminasie grondwetlik verskans – ʼn regime op die Afrikaner afgedwing deur Engelsgesinde meelopers en volksverraaiers.