Die mislukking van grondgryp al duideliker

Die kommunistiesgesinde regime se doelwit om meer as 2 miljoen hektaar landbougrond oor te dra aan swartmense voor die einde van 2019, is ’n onhaalbare doelwit.

Die opmerking is deur ’n ekonoom van Transvaal gemaak nadat die departement ’n verslag aan die parlement voorgelê het oor grondhervorming.

Kenners wys daarop dat die regime reeds met sy rommelstatus oor weinig fondse beskik al sou die grondgryp waardasies veel laer wees as die werklike waarde daarvan.

Hy sê dit is ’n voorbeeld van die misleidende uitsprake wat regeringslui maak met die klaarblyklike doel om kiesers te troos oor grondbesit.

Die regering moes reeds meer as 60% van sy doelwit bereik het as hy oor twee jaar sy 2 miljoen hektaar oorgedra het na swartes in die land.

Sedert die mikpunt in 2014 gestel is, en “doelgerig” gewerk is om die mikpunt in 2019 te bereik, het die parlement die skokkende nuus verneem dat daar slegs 800 000 hektaar oorgedra is, wat kwalik 40% verteenwoordig.

Met die swakker wordende ekonomiese vermoë weens korrupsie en wanbestuur, is daar geen moontlikheid om die doelwit te bereik nie en kan verwag word dat dit nog een van die vele mislukkings is wat nou ’n alledaagse geword het in Suid-Afrika.