Valse Waarheid

In opvolging van my vorige brief: Ten spyte van die hulp en bystand wat die blanke regering aan die swartes verleen het, het hulle dit misken. Onverstaanbaar, maar dit is deel van die plasing van hulself in ‘n staat van stryd en onvrede weens wanbegrip.

Dit kom nie by hulle op nie dat die apartheidstelsel wat hulle verafsku, die oplossing was en is vir die vrede wat hulle so hoog waardeer. Die swart leiers glo werklik dat apartheid die skepper is van ondeug, misdaad en al die euwels in die samelewing omdat dit so deur opstokers by hulle ingeprent is. Die opstokers dink mos van toeka af die land se rykdomme sal hulle kant toe kom. Gieriges verkondig aanhoudend verkeerdelik dat apartheid die blankes ryk gemaak het deurdat hulle die nywerhede, banke en ander besighede besit. Nou moet die blankes daardie rykdomme met die swartes deel sonder dat die swartes enigiets hoef te doen.

Wat verbygekyk word, is dat die swartes steeds hulle eie nywerhede en besighede kan stig en ontwikkel, maar dit nie doen nie. Kyk wat met boerderye gebeur het wat aan swartes opgedra is. Meer as 80% het misluk.

Verandering in regeringsvorm waar die blankes hulle verdiende rykdomme met die swartes moet deel, klink soos ‘n wonderlike vooruitsig vir die swartes se gemoed. Die menslike natuur van leef uit die natuur skop ongelukkig in en dit sluit in tradisie en jarelange breinspoeling. As geglo word dat iemand goed kan leef sonder dat hy werk, sal hy nie sommer ‘n taak verrig nie. Sy honger word in sy gedagtes gekoppel aan apartheid en uitbuiting deur blankes ten spyte dat sy eie leiers die land vir bykans ‘n kwarteeu regeer en hoofsaaklik agteruitgang plaasgevind het.

Die paar persent swart leiers leef ryk en versamel soveel geld as moontlik teenoor lae inkomste van hulle volgelinge.

Uiteindelik dring die toestand van sake tot die algemene publiek deur. Die swart leiers bring hulle egter op ‘n syspoor deur apartheid en dus die blankes na ‘n leeftyd van swart regering as die skuldiges voor te hou. Dit bring verdere onmin, onrus en rassehaat mee.

Nuwe Denker