Wes-Kaapse water krisis onopgelos

Oor maande heen het die Wes-Kaapse owerhede, en in besonder die Kaapstadse munisipale owerheid, die versekering gegee dat die provinsie nie ’n krisis met water voorsiening het nie.

Aanbevelings dat oorweging gegee word aan die moontlikheid om boorgate te sink wat kan help om die water voorraad aan te vul, is summier van die hand gewys.

Toe kenners die munisipaliteit en die Wes-Kaapse regering geadviseer het om ’n ontsoutingsaanleg op te rig, was dit verwerp met die argument dat die stelsel te duur is.

Die watervlakke van die belangrikste damme het intussen gedaal na minder as 20%, en die versengende hitte het die verdamping verhoog en die algemene gebruik deur inwoners laat toeneem.

Indien dit nie binne die volgende week goed reën in die opvang gebiede nie, gaan die grootste water krisis in die geskiedenis van Suid-Afrika hom afspeel in die Wes-Kaap.

Kenners wys daarop dat Kaapstad eerste in die ry gaan wees om ’n enorme krisis te ervaar, en daarom is menige inwoner diep bekommerd oor die DA beheerde gebied se onverskillige benadering om nie voorsiening te maak vir die nood wat dreig om derduisende mense sonder water te laat.