Op die volksakker – "My mislukking noodsaak jou selfmoord"

Dit is in effek van die oproep deur die hofnar van finansies aan “wit sakelui en besighede”.

Dit val vreemd op die oor dat ons aan die een kant hoor dat “kolonialisme” en “apartheid” niks goed tot stand gebring het nie, maar na meer as twee dekades van swart bevoordeling EN blanke onderdrukking, erken die minister nou dat swart sakelui en besighede nie die mas kan opkom nie.

Maar sy voorgestelde oplossing is om dáárdie hardwerkende sakelui wat – ten spyte van elke moontlike regerings-struikelblok – steeds suksesvol is, op te roep tot (ekonomiese) selfmoord!

Want enige redelike persoon wat die sakewêreld ken, kan getuig dat sukses in besigheid en ekonomiese vooruitgang word GEBOU; dit spruit uit harde, toegewyde WERK; noodsaaklike middele moet met oorleg aangewend word en produktiwiteit en effektiwiteit is onmisbare wagwoorde.

Die oorsaak van mislukking kan geensins voor die deur van “kolonialisme” of “apartheid” gelê word nie.  Juis ons protestantse werketiek is die sleutel totons (ekonomiese) sukses.

Verder gaan dit mens se verstand te bowe dat die minister nie die stommiteit van sy eie uitlatings besef nie:

die mense en bedeling wat hy elke dag afkraak, is volgens hom nou juis die noodsaaklike reddingsboei.

Natuurlik net by wyse van “herverdeling”, eerder as volhoubare groei!

Maar te oordeel daaraan dat sy adviseurs wissel van ´n kwasi-akedemikus tot ‘persoonlike vriendinne’ kan ons hom sekerlik nie verkwalik nie.

Hierdie staan in skrille kontras met ´n televisie-onderhoud wat tans in die sosiale media die rondte doen.

In gesprek met ´n swart sakeman, lug hy onder andere uit dat besigheid-sukses nie oornag vermag word nie.

Hy beklemtoon die noodsaak van harde werk, oordeelkundige bestuur en effektiewe aanwending van hulpbronne.

Sodanige stemme is egter in die minderheid.

En ons moet één belangrike les by die minister leer: ons eie eerste!

Hy het sy uitlatings gemaak tydens ´n geleentheid van die Black Business Forum.

Dit is hoogtyd dat ons ons volksekonomie en eie mense onbeskroomd eerste stel!