Help Mekaar (en Die Vryburger)

Dit is vir my besonder interessant om die verstandige menings en briewe in Die Vryburger te lees.

Hoe meer ek mede-Afrikaners se wyse van dink en redeneer verneem, hoe trotser raak ek op my volksgenote. Ons mense gebruik argumente wat op feite gegrond is en doen dit op ‘n netjiese beskaafde manier.

Ek dink die lesers kan meehelp om die betroubaarste koerant in Suid-Afrika groter publisiteit te gee. Vertel vir jou vriende en kennisse van Die Vryburger. Skryf self aan hierdie gratis koerant wat eerlike standpunte stel sodat ons ander ook van jou verstandige standpunte kan verneem. Jou naam word streng vertroulik hanteer.

As ons saam mekaar se standpunte respekteer sal ons groter samewerking kan kry wat beteken eendrag maak mag.

Ons mense se oordeel is kerngesond. Kom ons help mekaar.

Samewerker