GEM negatief oor SA

Die Global Entrepreneurship Monitor (GEM)  wat jaarliks meer as 60 lande se ontwikkeling van entrepreneurskap monitor, het bevind dat slegs 37% van Suid Afrikaners glo dat hul die vermoë besit om ‘n entrepreneur te word.

Dit plaas SA 55ste uit ‘n moontlike 62 lande en slegs 35% van die land se inwoners glo dat daar geleenthede is om ‘n besigheid te begin in hul areas.

Die rede is volgens GEM se Penny Kew die huidige politieke en ekonomiese gemors waarin die land verkeer.

Ekonome wys daarop dat entrepreneurs juis in die afwaartse fase van die ekonomiese siklus ’n onderneming behoort te begin, wat die voordeel inhou van vinnige groei in die opwaartse fase omdat die ondernemings reeds oor ervaring en vaardighede beskik.