Die staat wantrou swart grondeienaars

Ten spyte van politieke vryheid in 1994 vertrou die regering nog steeds nie swart mense genoeg om hul titelaktes van eiendomme te gee nie.

Dit is gesê deur die politieke analis, Mpumelelo Mkhabela, by Nampo.

Volgens hom is daar ‘n persepsie dat sou swartes die titelakte van ‘n eiendom ontvang, hul daardie grond of hophuis sal verkoop.

Dit is egter die waarheid, want vele gevalle bestaan waar mense hul hophuise verkoop of grond verkoop aan andere om eerder die geld in hande te kry. Dit blyk ‘n geval te wees dat omdat hulle nie betaal het vir die plek nie, word daar geen waarde aan geheg nie.

Netso gaan vele swart skemas in terme van veral grondhervorming, onder weens swak bestuur maar weer eens omdat dit nie hulle geld is wat gemors word nie.