Ons mag nie stilbly

Die laaste ruk doen al hoe meer gerugte die rondte dat die sosiale media fyn dopgehou gaan word deur die regering, en dat enige kritiek of opmerkings, selfs tot summiere arrestasie kan lei.

Een so ‘n berig wat per WhatsApp by Die Vryburger se redaksie uitgekom het, lui (in die taal van die vyand): “Moenie enige boodskap, video ens. wat jy dalk mag ontvang oor die politiek / huidige situasie rakende die regering,deurstuur nie. Die polisie het ‘n kennisgewing uitgestuur onder die naam Kubermisdaad, en aksies sal geneem word. Wis daardie boodskappe net uit, en vertel dit oor aan jou familie en ander.  Om enige boodskap te skryf of deur te stuur oor enige politieke of godsdienstige debat, is ‘n misdryf en jy kan gearresteer word sonder ‘n lasbrief.  Hierdie is baie ernstig, en laat weet dit daarom aan al ons groepe en individuele lede, omdat ‘n groepsadministrateur in groot moeilikheid kan kom. Neem asb. ernstig kennis hiervan.”

Natuurlik wil die kommuniste van die ANC ons mond snoer en enige kritiek teen hulle versmoor.  Dit is ‘n ou kommunistiese tegniek wat uit die dae van Stalin, Lenin en Marx dateer, en gretig oorgeneem word deur Zuma en Mugabe.

Inderdaad het daar al vervolgings plaasgevind van mense wat op die sosiale media bepaalde opmerkings gemaak het, veral as dit as rassisme vertolk kan word.  Dit is gewoonlik ook mense wat kwesbaar is in terme van hulle werksomgewing, en die druk word gewoonlik op die werkgewer toegepas om teen die werknemer op te tree.

Daar is egter verskillende maniere waarop ‘n saak gestel kan word, wat beteken dat ons steeds kan sê wat ons wil, en waarop ons in terme van vryheid van spraak geregtig is, slegs deur ons woordkeuse net ‘n bietjie versigtig aan te pas. Immers, ‘n goeie begryper het net ‘n halwe woord nodig…

Die feit is dat die sosiale media soos Twitter en Facebook, in wese dieselfde status het as dit wat in ‘n koerant of op ‘n oop Internetblad verskyn. Dit is dus leesbaar vir die hele publiek, en daaruit kan dan ongemaklike situasies soos beskuldigings van laster of rassisme ontstaan.  In ‘n saak enkele jare gelede is die sangeres Sunette Bridges dan ook verantwoordelik gehou vir wat op haar Facebook-blad geskryf is deur volgelinge of vriende.  Dit was dan ook die aanleiding dat Die Vryburger moes wegdoen met sy kommentaar onder berigte, omdat mense onder skuilnaam hulleself aan laster of onnodige rassisme skuldig gemaak het, en Die Vryburger nie voltydse personeel het om 24/7 kommentare dop te hou en te verwyder of te redigeer nie. Ons wil nie die risiko loop dat ons groter boodskap verlore gaan omdat ons gesluit word oor sodanige kommentare nie.

‘n Medium soos WhatsApp is in wese ‘n geslote medium, waar hoofsaaklik tussen individue gekommunikeer word. Daar is wel groepe vir bepaalde redes, en daar moet die administrateur inderdaad keur wie hy toelaat op die groep en wat gesê word.

Rakende die hierbo aangehaalde boodskap, is die prosedure en waarskuwing wat daarin gemeld word, loutere onsin en niks anders nie as disinformasie.

Tans is die situasie nog so dat e-posse en foonoproepe slegs deur die veiligheidsdienste onderskep mag word as hulle ernstige misdaad teen die staat vermoed, en dan moet dit deur ‘n hof goedgekeur word. Dat dit natuurlik nie altyd gebeur op die wyse nie, kan ons aanvaar, want ons het al geleer dat die ANC hom bo die wet verhewe beskou.  Nietemin, sou iemand op grond van so ‘n e-pos of foonoproep inderdaad gearresteer word, gaan hulle wanpraktyke summier aan die lig kom, met gepaardgaande eise wat teen hulle ingestel kan word.

Dit is dus nie so maklik om net op iemand toe te slaan op grond van vertroulike kommunikasie nie. Daarom is dit baie meer gevaarlik om boodskappe soos die hierbo aangehaal, te versprei.

Daardie boodskap is heel moontlik deur die ANC self opgestel en word as disinformasie versprei om ons mense die swye op te lê. Dit is niks anders nie as intimidasie sodat ons ons monde moet hou, sodat die ANC kan doen en sê wat hy wil. So ‘n boodskap is bedoel om die verset onder ons mense teen die korrupsie en verknegting te verydel, sodat ons in vrees stil en bewegingloos in ons hoekie gaan sit, sodat die oorlog teen ons nog feller kan word, en ons impotent gemaak word daarteen.

Moet daarom nie sodanige boodskappe aanstuur nie. Laat ons mekaar eerder aanmoedig om ons verset teen die onreg teen ons, te laat uitkring, sodat ons ideaal van vryheid ‘n harde en onkeerbare wekroep word.

Die Vryburger sal hom nie deur sodanige boodskappe laat intimideer nie, en ons hoop dat geen van ons lesers daarvoor sal val nie!