‘n Swart Suid Afrika?

Die moontlikheid van ‘n swart Suid-Afrika bestaan volgens dr. Frans Cronje van die Instituut vir Rasseverhoudings.

Hy meen dat sou die tendens voortduur van veroudering van die blanke bevolking, tesame met die uittog van jonger blankes wat emigreer na lande waar hul kan werk en veilig leef, die blankes in Suid Afrika teen 2040 tussen 1% en 3% van die land se bevolking sal uitmaak. Tans is die Blankes reeds slegs 8% van die totale bevolking.

Die probleem word vererger deur die afname in blanke geboortes waar jong ouers vandag een of maksimum twee kinders verwek, dus vind daar geen groei in getalle plaas nie.

Daarteenoor is daar ‘n feitlik ongebreidelde aanwas van die Afrikane, terwyl nog miljoene wat oor die grens stroom, wat beteken dat die toekoms inderdaad pikswart lyk vir die Afrikaners.