Huigelaars ignoreer grondwet as dit gaan oor Afrikaners

Wanneer dit hulle pas, beroep die spul huigelaars hulle op die Suid-Afrikaans grondwet, maar wanneer hulle die Afrikaner wil verkleineer, verdruk en vertrap, kan die grondwet met sy kastige waarborge ewe gerieflik geïgnoreer word.

Dit is die reaksie van die leier van die HNP, mnr. Andries Breytenbach, nadat dit bekend geword het dat nog stappe geneem is om Afrikaans uit die howe te kry.

Mnr. Breytenbach sê dit is nie net die regering wat Afrikaans probeer vernietig nie, die regsprekende gesag veg sy aan sy met hom teen ons taal en kultuur.

“Mogoeng (die hoofregter) het mos reeds uitspraak gelewer dat ‘any reliance by white South Africans, particularly white Afrikaner people, on a cultural tradition founded in history finds no recognition in the Constitution’. Saamgelees met dié uitspraak, maak besluite soos die onderhawige ‘n klug van Mogoeng se uitspraak dat ‘The African world-outlook that one only becomes complete when others are appreciated, accommodated and respected, must also enjoy prominence in our approach and attitudes to all matters of importance in this country’. Maar natuurlik is miskenning van Afrikaans nie vir dié Afrikanerhater ‘n ‘matter of importance nie, want in sy oë is die Boere-Afrikaner, nie deel van die ‘others’ wat waardeer, geakkommodeer en gerespekteer moet word nie,” sé mnr. Breytenbach.

Hy wys daarop dat dit ironies is dat dié hoofregter die koloniale imperialis, lord Charles Somerset, wat twee eeue gelede ook Afrikaans uit die howe geban het, so na-aap!

“Sy houding vindikeer ons volk se verwerping van die heersende grondwetlike bedeling waarin ons die vyandskap van die vreemde owerheid en sy vennote moet verduur, en ons aandrang op selfbeskikking. Intussen kan hy gerus bedink dat werklike of vermeende onregte van die verlede nie goed gemaak kan word deur die pleeg van nuwe onregte in die hede nie. Dit blaas net haat aan,” waarsku mnr. Breytenbach.