Verlinkse arrogansie oor Trump is skokkend

Asof uit die dode herrys neem Netwerk 24 skielik kennis van die reeds vergete linkse emeritus prof. Sampie Terblanche.

Die rede: hy braak negatiewe gal oor die nuut beëdigde Amerikaanse president, Donald Trump, se inhuldigingstoespraak, en dit nogal feitlik minute nadat die toespraak gelewer is. Ongeveer die enigste wat mens kan probeer wys word uit Terblanche se tirade, is dat hy ‘n absolute hekel het aan volksnasionalisme, en dan is die maklikste wyse om iemand te probeer diskrediteer, om hom ‘n Hitler te noem. Dan beweer hy dat Trump bombasties en ongeskik was tydens die lewering van sy toespraak. Blykbaar was Terblanche maar net ‘n bietjie sensitief omdat Trump reguit en eerlik was, en gesê het dat hy Amerika eerste stel. Terblanche wou nog weet wat Trump vir die res van die wêreld gaan doen?

Op die hakke van Terblanche se onnuuswaardige kommentaar, plaas Netwerk 24 op sy webblad ook verskeie kommentare van Suid-Afrikaanse politici, en dit nogal onder die verstommende opskrif: “SA aan Trump: Twiet en praat minder, en lúíster”.  Die arrogansie van substandaard politici, en hulle linkse mondstuk wat wil meeding met die ongeloofwaardige verlinkse CNN, is gewoon verstommend.  Die klomp Suid-Afrikaanse linkse kaboutertjies sê dus vir Trump: “Luister na ons”, terwyl hy juis die verlinkse magte op ‘n afstand wil hou.

Die een opvallende kommentaar in die berig, was van die DA-leier, Mmusi Maimane. Dié het dit ook te kwaad gehad met die feit dat Trump Amerika en sy eie volk eerste stel, en wil toe ook weet wat Trump vir die wêreld gaan doen. Hy word in die berig aangehaal dat hy gesê het: “Hy maan Trump dus om ekonomiese besluite te neem waarby nie net Amerikaners baat vind nie, maar ook diegene elders.” Verbeel jou, ‘n betreklike nat agter die ore Suid-Afrikaanse opposisieleiertjie “maan” Trump nogal.

Sy verstommende kommentaar gaan verder: “Tweedens moet Trump regeer oor almal in Amerika en nie net besorg wees oor Republikeine wat vir hom gestem het nie.

“Die feit dat hy gekies is, het die land verdeel wat betref klas, ras en ouderdom. Hy behoort dus daadwerklike stappe te doen om eenheid en diversiteit te verseker. “Trump moet ’n wêreldbeskouing inneem wat individuele regte, ’n markgebaseerde ekonomie en regsoewereiniteit in die wêreld erken.”  So al asof Trump al iewers op rekord is dat hy dit nie onderneem het nie.

Behalwe natuurlik die verstommende kommentare van beide prof. Sampie Terblanche en Mmusi Maimane, is die feit dat Netwerk 24 daaraan aandag gee. Veral aan die vergete linkse prof. Sampie.

Die volgende dag was daar die smaaklike opdis van die vroue met die pienk hoedjies wat teen Trump betoog het, en wat alle dekking denkbaar kon kry, al was die grootste onsin voor kameras en aan verslaggewers opgedis.

Wat wel interessant is, is dat ongeveer 95 van hierdie onverdraagsame linkse betogers gearresteer moes word deur die Amerikaanse polisie, omdat hulle, soos Suid-Afrika se linkse vakbondbetogers, hulle hand aan private eiendom geslaan het en dit beskadig het.

Dit wys net hoe onverdraagsaam die verlinkses is.  Hulle is die enigste wat reg kan stem, die ander stem verkeerd. Hulle is die enigste wat hulle multikulturele wansamelewing mag propageer, terwyl ‘n nasionalis se mond gesnoer moet word as hy dit durf waag om op te kom vir die belange van sy eie volk. En les bes, hulle het die reg om ander burgerlikes se eiendom te beskadig en te verniel, terwyl wêreldwyd die regse proteste gekenmerk word deur die statigheid en ordentlikheid daarvan. Waar daar wel moeilikheid kom, is dit omdat linkses ‘n teenbetoging hou waartydens hulle provokerend optree, want die reg tot betoging behoort immers ook net aan hulle.

‘n Verdere interessantheid uit die Suid-Afrikaanse kommentaar, maar ook uit kommentare elders uit die wêreld is hulle kritiek dat Trump nie sê wat sy plan met die Westerse wêreld is nie. Dit is verstommend dat die Weste se filantropiese verhouding met Afrika, ho al geleer het om, net soos Afrika, hand op te hou vir aalmoese en gunste. Die Weste is immers self sterk genoeg om na hulleself te kyk, as om aalmoese by Trump te wil bedel. En Suid-Afrika het immers sy bondgenote na Bricks gekies, dus waarom dan nou skielik bekommerd wees oor Amerika se hulp?

Ons het al in ‘n vorige kommentaar gesê dat ons nie dink dat pres. Donlad Trump die redder van die wêreld gaan wees nie, maar dat hy beslis die beter een is van die kandidate wat aan die presidentsverkiesing deelgeneem het. So dink ons ook nie dat al sou ‘n afvaardiging van wie ook al hom gaan sien oor ons volk se situasie, hy met die klap van sy vinger dinge gaan regruk nie. Die internasionale politiek werk nie so nie. Hoeveel afvaardigings was al by die Europese parlement en die verskillende instellinge van die VN? Nie een kon nog direkte sukses boek nie. Maar wat wel belangrik is, is dat ons huidige toestand van verdrukking en volksmoord, by enige gewillige oor moet uitkom, en die wandade van die ANC-bewind moet sover moontlik by enige invloedryke persoon of instansie aan die kaak gestel word. Dit sluit nie nuwe Amerikaanse president onder andere in.

Die stryd om vryheid, gedryf deur sterker wordende verset teen ons huidige en deur die ANC verkondigde toekomstige situasie, sal van onsself moet uitgaan. Daarvoor is die grootste mate van eendrag nodig, met die eenvoudige benadering van so baie volksgroepe wêreldwyd: “Eie Volk Eerste!”

Dit beteken dat dié wat daardie sentiment opponeer of subtiel probeer verydel, al hoe meer as ons vyande beskou sal word, wat deur ons vermy en selfs geboikot moet word.