Trots Afrikaans

 

By verre na is die meeste Afrikaners trots op hulle taal en gebruik hulle dit suiwer. Dit is hierdie mense wat waarlik op die voorgrond tree en respekteer word. Ongelukkig maak sommige Afrikaners hulle onwetend skuldig aan verkeerde woordgebruik soos hieronder aangedui. Dit is veral omdat beriggewers (die sogenaamde media) nie taalkundig onderleg is nie, ‘n vereiste vir hulle beroep. Let op na die volgende betekenisse van woorde:

Lewendige ammunisie is onbetwisbaar Anglisisties. Skerp ammunisie, soos ook skerpskutter, is korrekte Afrikaans.

Lewendige kan ook lewende beteken en word in bepaalde omstandighede as ‘n sinoniem beskou, maar beteken ook opgeruimd of energiek. Lewendige uitsending is dus nie die korrekte beskrywing nie, maar regstreekse uitsending.

Om ‘n bal in byvoorbeeld rugby lewendig te hou is ook ‘n Anglisisme. Die bal word in spel gehou. Die bal kan tog nie lewend of opgeruimd wees nie.

Ook in rugby kan ‘n bal nie versprei word nie omdat dit nie verdeel kan word nie. Pamflette word versprei, rose versprei ‘n geur, ‘n verwarmer versprei hitte. ‘n Bal word aangegee.

‘n Verdagte oorhandig homself nie aan die polisie nie, soos al verskeie kere in nuusberigte gelees. Hy gee homself nie met die hand aan/oor nie of lewer homself nie af nie. Hy gee homself oor.

‘n Motorvoertuig word nie gediens nie, maar versien. Diens is nie ‘n werkwoord nie.

Parte is verkeerd as onderdele bedoel word.

Viertrekvoertuig is mooi beskrywend terwyl vier-by-vier Anglisisties is. Wat beteken vier-by-vier in elk geval? Alle (of meeste) bakkies het vier wiele en is nie vierkantig nie.

Benodig kan ook nie as ‘n werkwoord gebruik word nie. Iets is nodig of iemand het iets nodig.

In HAT staan duidelik dat kontak as ‘n werkwoord Anglisisties is. Jy kom in aanraking met iemand of tree in verbinding met hom of maak kontak.

‘n Radio word afgesit as dit van die tafel af op die vloer neergeplaas word. Andersins word dit afgeskakel. ‘n Lig word ook afgeskakel. Gewoonte moenie plat taal besig nie, dit skep ‘n plat indruk.

Meer oor onkundige taal gebruik later.