Namibië liasseer eis teen Duitsland

Sogenaamde verontregtes van die inheemse groepe in Namibië het ’n regsgeding begin teen Duitsland, en maak gebruik van ’n Amerikaanse hof vir hulle saak.

Die inheemse groepe eis vergoeding vir die volksmoord wat deur Duitsland se troepe gepleeg het in die vroeë jare van 1901 en daarna.

Die klas-aksie wat geliasseer is deur die Herero hoofman, Vekuii Rukoro, en sy Nama strydgenoot, David Frederick, se eis vir kompensasie is teen die huidige regering van Bondskanselier Angela Merkel ingestel.

Die eis kom meer as ’n eeu nadat die beweerde volksmoord plaasgevind het wat deur Duitse troepe uitgevoer is in die destydse Duits-Suidwes.

Deskundiges in Europa wys daarop dat die eis wat ingestel word, nie ’n wettige eis kan wees nie, maar kan gesien word as ’n moontlike morele eis.

Tans is daar ’n gesprek aan die gang tussen die regerings van Duitsland en Namibië om te kyk na ’n moontlike oplossing van die geskil.

In 2013 het wetgewing in die VSA verander en word sulke eise slegs hanteer in Amerikaanse howe as dit die VSA op een of ander wyse direk raak.

Bewerings word gemaak dat die Duitse troepe in die tydperk 1904 tot 1906 meer as 90,000 Herero en Nama stamlede om die lewe gebring het.

Die Duitse regering hett tot hede geweier om die eis as ’n volksmoord te erken en die versoek van die Namibiese regering dat Duitsland ’n verskoning moet aanbied vir die volksmoord, is summier van die hand gewys.

Hoofman Vekuii Rukoro het gesê enige vergoeding mag nie aan die regering van Namibië betaal word nie, maar direk aan die eisers, want daar bestaan ’n moontlikheid dat die regering nie die korrekte toedeling na die mense sal maak nie.

Foto – Vekuii Rukoro