Die Evangelie bring Blydskap

Uit-die-Woord-112en die losgekooptes van die Here sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesug vlug weg (Jes. 35:10).

En Filippus het … Christus aan hulle verkondig. En daar was groot blydskap in daardie stad (Hand. 8:5, 8).

En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen … droefheid en geween en moeite … meer wees nie … (Openb. 21:4).

Iewers is daar ewige vreugde en blydskap – jy moet dit net vind! Moenie op ’n wêreldreis gaan nie, want dit is eintlik baie naby. Vir die kinders van die Here is dit nou al beskore, want die blye boodskap, oftewel die evangelie van Jesus Christus en die verlossing van sonde deur Hom, bring hierdie blydskap. Daar is net nie ’n groter blydskap as om van die oordeel van God en die ewige dood bevry te wees nie en die ewige saligheid in die nuwe Jerusalem waar daar geen trane meer gaan wees nie, te beërwe. Dit maak die ellendes van hierdie lewe klein en onbelangrik. Dit dra jou deur die grootste krisis. Dit bring ’n lag in die hart selfs al is daar ’n traan in die oog. Dit is só wonderlik om ’n losgekoopte kind van die Here te wees – gaan die nuwe jaar in en gee uiting aan hierdie blydskap in ’n lewe van vreugde.

Ek wil U loof met ’n lewe van blydskap en vreugde omdat U ook vir my verlossing gebring het, Here Jesus.