CVO vereer Leerlinge wat presteer

Die Beweging vir Christelike Volkseie Onderwys (BCVO) het hulle top matrikulante van 2016 tydens ‘n formele dinee erkenning gegee vir hulle prestasies.

Die CVO kandidate van 2016 spog met ʼn slaagsyfer van 98.4% wat hulle in die Onafhanklike Eksamenraad (IEB) se Nasionale Seniorsertifikaat eksamen behaal het. Dit is ʼn verbetering op die 2015 slaagsyfer van 95%.

58% van die kandidate het toelating tot graadstudie verwerf in vergelyking met die 54% van 2015.

Die 125 voltydse kandidate het 105 onderskeidings verwerf. Louis Cloete van CVO Pretoria het 7 onderskeidings behaal, terwyl Yvonne Janse van Rensburg van CVO Vivo en Erik du Preez van CVO Orania elk ses onderskeidings verwerf het. Vier kandidate het vyf onderskeidings elk behaal.

Die volgende kandidate is met hulle prestasies in die onderskeie vakke onder die eerste 1% van die presteerders van IEB: Yvonne Janse van Rensburg, CVO Vivo, Engels Eerste Addisionele Taal, Riaan Lindeque, CVO Waterberg (Nylstroom), Landboubestuurspraktyk, Hester Maree, CVO Dankbaar – Bloemfontein, Landbouwetenskap, Nichola-Lee Büxmann, Marné Ebersohn Akademie vir CVO (Pietersburg), Siviele Tegnologie.

Andre Alkema van die GHA oorhandig aan Louis Cloete van CVO Pretoria die GHA-trofee vir die Beste presteerder in Afrikaans

Willem Smit van Dinamika Fondsebestuurders oorhandig die Dinamika-trofee vir Beste Presteerder in Wiskunde aan Louis Cloete van CVO Pretoria

Bennie van Zyl van TLU SA oorhandig aan Riaan Lindeque van CVO Waterberg in Nylstroom, die TLU-trofee vir Landbou,  aan die Beste Presteerder in Landboubestuurspraktyk

Vlooi Kroon en Elke Kelder van Aksie Vrouekrag oorhandig die Aksie Vrouekragtrofee vir die Dogter wat die beste presteer het in Afrikaans, aan Yvonne Janse van Rensburg van CVO Vivo.

  • Nog foto’s en toekennings word gepubliseer in die eerste uitgawe van Die Afrikaner vir 2017.