Blydskap in Gebedsverhoring

Verbly die siel van u kneg, want tot U, o HERE, hef ek my siel op. In die dag van my benoudheid roep ek U aan, want U verhoor my (Ps. 86:4, 7).

Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry (Mk. 11:24).

Vir ’n nietige sondaar en sterfling om met die almagtige God wat hemel en aarde geskape het, te kan praat, is eintlik ondenkbaar. Besef jy hoe groot God se genade is dat Hy Hom hoegenaamd aan jou steur? Dankie tog dat Hy ons volmaak liefhet! Om te kan bid, bring blydskap, maar dan moet jou gesindheid reg wees. Gebed is nie ’n hefboom om die Almagtige na jou sin te manipuleer nie! In die gebed van die gelowige sal daar altyd die element van nederigheid, ootmoed en afhanklikheid wees. Om jou siel na die Here op te hef, beteken om jou denke in ooreenstemming met God se wil te bring; om te soek na sy wil in die eerste plek en jou begeertes daarvolgens te rig. Iemand wat so bid, se gebede sal vir seker verhoor word en watter groter vreugde kan daar wees as om te weet dat die Here in sy groot liefde nie net hoor as jy bid nie, maar ook gee wat jy vra? Die sleutel tot vreugde deur gebed is die woorde van 1 Joh. 5:14 En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra.

In diepe ootmoed kniel ek voor U, almagtige Vader, en stort my diepste begeertes in geloof voor U uit. Amen.