Wat sien die HERE?

Uit-die-Woord-112… Want nie wat die méns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan (1 Sam. 16:7).

Julle versiering moet nie uiterlik wees nie … maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ’n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God (1 Petr. 3:3, 4).

Saul was ’n groot en aantreklike man, maar die Here sê vir Samuel om nie na die uiterlike voorkoms van die kandidate vir Saul se opvolger te kyk nie, want, hoewel dit mense beïndruk, sien die Here die innerlike mens aan. So is die “rooierige” Dawid aangewys as die Here se keuse.

Ons voel goed as ons netjies en aanvaarbaar vir die samelewing is. Daarom dra ons mooi klere en doen veral dames moeite met hulle voorkoms. Dit is reg en goed so, want die Bybel leer ons dat ons liggame tempels is van die Here en dat ons dit moet versorg. Dit is egter baie gevaarlik om iemand “op sy baadjie te takseer”; d.w.s. om ’n opinie van iemand te vorm op grond van sy voorkoms, want dit word aangetrek en aangesmeer en kan dus weer uitgetrek of afgevee word. Ware mooi mense is innerlik mooi. En innerlike skoonheid word gebore uit ’n hart wat vrede en liefde klop. Wanneer die Heilige Gees in jou hart leef, straal jy dit uit deur ’n mooi innerlike – ’n innerlike mens wat goed voel oor hom- of haarself omdat jy weet jy is kosbaar voor God. Dit is waaraan jy geoordeel moet word – baie meer as aan jou uiterlike – laat jou innerlike skoonheid jou uiterlike versierings oorheers.

Here, maak my innerlik mooi vir U en vir die wêreld deur my innerlik te versier deur u Heilige Gees. Amen.