Sondag: Feesdag

Uit-die-Woord-112Daarop het Nehemía … en Esra … en die Leviete … aan die volk gesê: Hierdie dag is heilig aan die Here julle God; treur nie en ween nie! Want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. … Gaan, eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie; want hierdie dag is heilig aan onse Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here – dit is julle beskutting (Neh. 8:10, 11).

Die wet van die Here moet vir jou ’n bron van vreugde wees. Vir Israel was dit wel so omdat die wet hulle herinner het aan die verlossing uit Egipte. Vir ons herinner die wet ons aan die verlossing uit sonde en dood deur die soendood van Jesus Christus. Daarom moet jou Sondae feesdae wees: dit moet die dag wees waarop jy die wet van die Here saam met die gemeente aanhoor en daar rede vind om huis toe te gaan en saam met jou mense fees te gaan vier. Alles moet staan in die teken van jou blydskap omdat jy ’n verloste kind van die Here is. Hierdie blydskap moet jy veral in die Kerstyd met ander deel – ook met diegene wat niks het om mee fees te vier nie. Die Here verwag van jou om vol blydskap te wees omdat jy sy kind is. Droefheid is ’n teken van ’n gebrek aan geloof of selfs ongeloof. Jou geloof sal oorgaan in blydskap wanneer jy ervaar hoedat die Here deur sy Gees altyd by jou is en jou lei om nie te sondig nie; dit wil sê jou beskerm teen versoekings. Jou lewe kan en moet ’n fees wees!

Dankie, liewe Vader, dat U my lewe vul met blydskap omdat U my seën met al u weldade. Amen.