Perspektief op twee onderwys-benaderings

PerspektiefTwee nuusberigte het onlangs opgeval:

  • aartsrassis Panyasa Lesufi verklaar dat Afrikaansmedium skole se taalbeleid rassisties is, dat hy “alles wat Verwoerd gebou het sal afbreek” en dat hy alle wetgewing wat in swart oorheersing se pad staan gaan wysig;
  • en die ANC se Suid-Afrika het die reuse prestasie behaal om van die swakste presteerder in wiskunde en wetenskap, op te skuif na tweede-swakste.

Die resultaat van “openbare” – oftewel staatsonderwys – is duidelik om te sien; voeg daarby Afrika-sosialisme en nepotisme, wat ´n inherent wankelrige struktuur fataal verswak, en die land het geen hoop op enige toekoms anders as ´n blote bestaansekonomie nie.

Natuurlik sal die blanke en “apartheid” die skuld moet kry – dit is immers “rassisties” indien ons ons kinders elke geleentheid moontlik bied.  Meer nog, ´n tweede maal daarvoor betaal, terwyl ons steeds betaal vir onbeholpe staatsonderwys deur ons belastings.

Eintlik wys hierdie die swakheid in enige vorm van staatsonderwys, want ofskoon onderwys onder die vorige bedeling planmatig benader en met reuse sukses bestuur is, is staatsonderwys net een verkiesingsuitslag weg van ontspoor.  Dit het ons ervaring sedert 1994 duidelik geleer – minstens vir diegene onder ons wat werklik erns maak met ons kinders se opvoeding en bereid is om die waarheid te onderskei van mitiese droom.

Dit bring ons volk volsirkel terug by 1902 (en daarvoor), toe opvoeding in CNO-skole ons volk se behoud teen Milnerisme was.

Ons volk – die ware nasate van Voortrekker en Boer – weet immers dat ons toekoms is (menslik gesproke) net so seker as wat die gehalte van ons kinders se onderrig en opvoeding is.

Ons weet ook dat opvoeding – aan huis, in die skool – veel wyer strek as skoolopleiding, geletterdheid en akademiese prestasie.  Opvoeding begin by die Skrif – by norme en waardes, onder andere vlyt en selfdissipline.

CVO-skole het sowat ´n kwarteeu gelede die CNO-tradisie laat herleef.

Vandag, namate standaarde daal, korrupsie die onderwysbedeling kenmerk en meeste skoliere funksioneel ongeletterd matriek “slaag”, staan CVO-skole kop en skouers uit.

Lesufi en sy mede-rassiste kan niks anders doen as galbraak nie – hul stelsel het misluk en hul beskik nie oor die waarde-onderbou om enige ander resultaat te verkry nie.  Ons gaan moet waak teen gierige oë wat reeds begin soek na nuwe “weivelde” om te verwoes in hul sieklike sug na “gelykheid”.

Waarde-gegronde opvoeding sal altyd suksesvol wees, selfs in afwesigheid van materiële middele.  Indrukwekkende geboue en moderne geriewe kan nie die gehalte-inhoud van ´n Christelik-geöriënteerde leerplan vervang nie!

Ons moet net die lesse van die verlede leer: ons gaan jaloers moet waak oor ons CVO skole, ons gaan met onderskeiding moet oordeel wie ons toelaat.

Veral gaan ons biddend moet werk en waak, want hierdie is die fondament van volksbou!