Ope brief oor die Middelburg veroordelings, aan diegene wat aspireer na Afrikaner-leierskap

brieweDie twee mans het hul borg-aansoek in Middelburg hervat, nadat hulle nog vóór hul verhoor skuldig bevind en veroordeel is.

Twee weke gelede het dit gegons van die “rassistiese” aanranding van ´n “onskuldige” swart man. Sedertdien, namate die ware feite aan die lig gekom het, swyg die persone almal wat oor hul voete geval het in daardie veroordeling van menere Oosthuizen en Jackson.

In kort blyk dit dat die “slagoffer” onwettig op grond as bespieder rondgesnuffel het, en toe afgeransel was.

En hier is konteks van sleutelbelang – die konteks van volksmoord op blankes, gevoer deur swartes en verbloem deur sowel die regering as die pers.  Die konteks van ´n grootliks disfunksionele polisiediens, wat landsburgers noop om hul eie beskerming te behartig.

Is dit dan onredelik om hardhandig te handel met wie moontlik die bespieder van wat ´n moordbende kan wees?  Hou in gedagte dat mense in SA vermoor word vir so min as R 2,00 en ´n loopfoon!

Hou verder in gedagte dat hierdie terreur teen en volksmoord op Afrikaners, deur politici en meningsvormers afgemaak word as oordrywing deur ons volk.  Sommige gaan sover as om aan te dring dat ons begrip behoort te toon vir swart “frustrasies”!

Dit alles kan ons egter verwag van regeringslui en politici, ook die liberale pers en elkeen wat nog glo aan die reënboog-droom.  Natuurlik sal hulle “rassisme” skreeu, want dit dien hul sosio-politieke agenda.

Wat elke ware, volksliewende Afrikaner egter dwars in die krop steek, is die aanmatigende optrede van meningsvormers, wat aspirasies tot Afrikanerleierskap koester, maar meedoen aan die voortydige veroordeling van hierdie twee mans.  Nie net meedoen aan die veroordeling nie, maar juis die stereotipering van die ANC en ander aanblaas!  Meningsvormers wat sedertdien óók geen woord rep namate nuwe feite wat aan die lig kom nie!

Volksleiers staan by hulle volk, deur dik en dun.  Volksleiers steek nie volksgenote in die rug nie, het sy deur  woord of daad.

Natuurlik mag volksleiers nie kritiekloos staan teenoor wat verkeerd is nie, maar reg en verkeerd word bepaal deur ons tydlose norme en waardes as Christenvolk, nie deur die bevooroordeelde en polities korrekte menings van ´n rassistiese massa-samelewing nie.

Want rassisme word gekoester en lewend gehou in die breë SA samelewing, wie almal en alles deur rasse-oë beoordeel.  Die deursnit Afrikaner is welbewus van sy/haar herkoms en volkskap, maar dít is bloot gesonde volksnasionalisme.

Ongeag hoe elkeen die optrede van hierdie twee here wil beoordeel, kan dit nie losstaande van die huidige werklikheid gedoen word nie: ´n werklikheid van ´n land waar in swart moordbendes week na week blankes aanval, martel, verkrag en vermoor, bloot omdat hulle slagoffers blank is – dít is ware rassisme! En kom neer op neo-rassisme!

Vuisvoos-Afrikaner