Oesryke Lewenswandel

Uit-die-Woord-112… Wandel deur die Gees … nooit die begeerlikheid van die vlees … nie … Maar die vrug van die Gees is … blydskap … (Gal. 5:16, 22).

Dit is natuurlik en tipies menslik as jy soms lus is om toe te gee aan die begeertes van die sonde. Maar jy het seker al geleer dat dit nooit blywende vreugde of blydskap bring nie – hoogstens tydelike genot. Gewoonlik is die langdurige gevolge van die kere wat jy toegee eerder onaangenaam en is jy later baie spyt dat jy toegegee het. So werk die duiwel maar met ons. As jy in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees lewe, daarenteen, sal jy altyd blydskap beleef. Die vrug of resultaat van ’n lewenswandel onder leiding van die Gees is ’n groeiende blydskap oor die weldade van die Here. Hoe meer die Gees jou denke oorheers, hoe groter word jou blydskap omdat jy gered en verlos is, omdat die Here jou liefhet, omdat jou saligheid ’n sekerheid is, ens. Hierdie blydskap deurweek jou hele lewe sodat  woorde en dade van dankbaarheid uit jou vloei soos water uit ’n deurweekte spons – en dit in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees! Ja, ’n immergroeiende spiraal van blywende blydskap in hierdie lewe en tot in ewigheid!

Dankie, o Gees, dat my U ook die vrug van blydskap laat pluk. Lei my sodat ek daagliks deur u wandel. Amen.