Betaal jou Gelofte

gelofte-standbeeldVandag is Geloftedag vir die Godvresende Afrikaner, wat sy geskiedenis eer, sy voorvaders respekteer en ‘n toekoms vir sy nageslag wil nalaat.

Daar is nie veel meer om te sê as dat ons ons gebonde hou aan die woorde en ook die uitkoms van die Gelofte. Kom ons betaal ons Gelofte vandag, en hanteer hierdie dag soos ‘n Sabbat, en betrek ons kinders daarby soos die Gelofte dit beloof het:

“My Broers en Volksgenote, hier staan ons voor die Heilige God van Hemel en aarde, om ‘n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as ‘n dankdag, soos ‘n Sabbat, sal deurbring, en dat ons ‘n huis tot Sy eer sal oprig waar dit Hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte.  Want die eer van Sy Naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van die oorwinning aan Hom te gee.”