Belydenis bring Blydskap

Uit-die-Woord-112Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig wat U verbrysel het (Ps. 51:9, 10).

Dawid se berou oor sy owerspel het hom baie swaar laat kry. Hy het geen vreugde of blydskap meer geken nie. Hy vra dat die Here sy sonde sal vergewe sodat hy weer blydskap en vreugde sal belewe. Dit is hoe dit werk. Ons ken almal die gewetenswroeging wanneer ons gesondig het en die Heilige Gees by ons pleit om ons sonde in berou voor die Here te bely en om vergifnis te vra. Elke keer dat ons dit doen, word ons vrygemaak omdat Jesus Christus ons van sonde bevry het. En hierdie vryheid is ware vryheid, sê die Here Jesus self: As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees (Joh. 8:36). Om so bevry te word van sonde en die berou en wroeging as gevolg daarvan, beteken ware blydskap. So keer blydskap en vreugde weer terug in jou lewe in.

As waarlik bevryde in Christus loof ek U in blydskap vir u groot liefde en genade, Here. Amen.