Wonderwoord

En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ’n lamp wat in ’n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte (2 Petr. 1:19).

Uit die WoordEk, Jesus … is … die blink môrester (Openb. 22:16).

Om in die donker rond te strompel, is geen aangename ervaring nie. Dit is hoe die lewe sonder die lig van God se Woord is: mense sonder hierdie lig is in totale duisternis en stuur af op die ewige duisternis. Tensy die lig van die evangelie vir hulle opgaan en hulle verlos word uit die sondeduisternis. Almal wat lewe in die lig van die Bybel, sien die pad wat uitloop op die nuwe hemel en die nuwe aarde en kan dit dus bewandel. Het jy al ooit daaraan gedink hoe bevoorreg jy is om hierdie lig in jou lewe te kan hê? Besef jy elke dag hoe kosbaar is jou Bybel, en lees jy gereeld daarin sodat hierdie lamp jou lewenspad verlig? So lank as wat ons op aarde is, moet ons hierdie evangelielig gebruik waarvolgens ons lewe. Eendag, wanneer Jesus Christus kom op die wolke, wanneer die opkoms van die Môrester die aanbreek van die ewige dag aankondig, sal ons nie meer ’n lig nodig hê nie, want in die salige hiernamaals sal daar nie meer nag wees nie en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig (Openb. 22:5).

Dankie, Here, vir die lig wat vir my opgegaan het en ek kon sien en weet dat U my Saligmaker is wat vir my plek berei in die hemel. Amen.