Wie moet sorg vir Afrika?

z-46Politieke ontleders vra wat die posisie in Europa sal wees as daar in die nabye toekoms sowat 400 miljoen swartes uit Afrika hulle toevlug neem na Europa op soek na ’n beter lewe?

Dit is bekend dat Afrika reeds sowat 600 miljoen mense het wat nie toegang tot skoon water of elektrisiteit het nie, en in die haglikste toestande leef.

Na verwagting sal die syfer tot 2,2 biljoen styg in 2050, as die aanwas teen die huidige tempo voortgaan.

Gedurende die afgelope twee jaar het duisende uit die sub-Sahara gebied hulle toevlug tot Europa geneem, en die bekommernis bestaan in Europa dat die toestroming al groter in omvang gaan raak.

Die verwagtinge wat kanselier Angela Merkel by Nigeriese leiers geskep het om die land met miljarde euro te help om opvoedkunde te verbeter in skole en universiteite, het ook die moontlikheid om na Europa te vlug, aangewakker.

Merkel moes egter aanhoor dat opleiding nie die enigste probleem is nie, want gesondheidsdienste is ewe swak en hospitale en klinieke benodig opgradering en die dokters sowel as verpleeg personeel is hoegenaamd nie op standaard nie.

Indien Merkel gedink het dat Europa die chaotiese toestande in Afrika met geld kan regstel, moet sy haar somme weer van voor maak, want dit is nie moontlik om Afrika finansieel uit sy ellende te verlos nie – nie eers met al die geld waaroor die res van die wêreld beskik nie.

Een van die belangrikste faktore wat Europa miskien nie besef nie, is dat die gemiddelde ouderdom van mense in Afrika, tans 23 jaar is, en dit word elke drie jaar nog jonger en sal binne enkele jare op 20 te staan kom.

Europa se gemiddelde ouderdom staan op 50 jaar, en daarom gaan Afrika se bevolkingsontploffing so groot wees dat Europa nie eens genoeg geld kan gee om die kontinent se opvoedkundige probleme op te los nie.

Wetenskaplike navorsing toon dat Afrika se kinders altyd ’n agterdtand sal hê omdat hulle voeding onvoldoende is, en Europa nie oor genoeg geld beskik om die probleem uit die weg te ruim nie.

Dit blyk dat kanselier Merkel weer moet besef dat dit is nie Europa se verantwoordelikheid om Afrika van sy ellende te verlos nie – Afrika moet maar leer dat niks bereik word sonder daadwerklike en doelgerigte harde werk nie.

Afrika het 800 miljoen wat gereed staan om die kontinent te verlaat, Europa moet net laat weet dat hulle daar verwelkom sal word.

Andries Lategan