Taalvervreemding

taalmonument[1]Die nuwe direkteur van die Afrikaanse Taalmonument en –museum, Michael Jonas, het gesê:

“Afrikaans het ‘n unieke ontstaangeskiedenis met verskillende kulture wat almal ‘n bydrae gelewer het tot die totstandkoming van die Kreoolse taal met al sy diverse gebruikers. Die taal is later misbruik om ‘n sekere identiteit te skep, maar ons is vandag weer besig met die skep van ‘n nuwe identiteit gebaseer op ‘n gedeelde verlede. Afrikaans kán ‘n taal van versoening wees.”

Hierdie uitlating is ‘n duidelike poging om die Afrikanervolk te laat verdwyn soos die Engelse die Afrikanervolk vanaf 1813 tot met die Groot Trek probeer doen het. Die werkswyse is, beskryf Afrikaans as ‘n bastertaal, vertel dat Afrikaners nie ‘n eie kultuur het nie, maar ‘n vermengsel, wurm ander volke in die geskiedenis van die Afrikaners in, skep ‘n nuwe losse identiteit vir die volk, gebruik Afrikaans as politieke instrument, pas die Bybeltaal aan.

Jonas gaan voort:  “Ons wil graag kyk na geskilpunte (oor Afrikaans) in die gemeenskap en hoe ons deel kan vorm van debatvoering daaroor. Insette van buite is vir ons ‘n maatstaf van hoe ons ons werksaamhede kan beplan om relevant te bly vir die taalgemeenskap in sy breë.”

Is ons eie volksuitdrukkings deel van geskilpunte en moet dit verwyder word?  Watter insette van buite kan ‘n maatstaf wees?  Byvoeging van vreemde woorde by wat hy reeds as ‘n kreoolse of bastertaal beskou?  Ons Afrikaners het ons eie geskiedenis, taal en kultuur, en kan self ons eie taalgeskilpunte hanteer indien dit nodig sou wees. Daar bestaan nie ‘n taalgemeenskap nie omdat dit van volk tot volk verskil soos die Engelse taal in Brittanje, Amerika en Australië van mekaar verskil.

Nadat ‘n taal tot ‘n volwaardige erkende taal ontwikkel het, skaal die toevoeging van leenwoorde uit ander verwante tale af, want nou vind eie skepping van nuwe woorde plaas soos rolbal, snelweg, wisselaar en koeksister. Noem maar op. Dit is ons eie mense se skeppings.

Ons voorouers het werk gemaak teen die verengelsingsbeleid van die regering en het onafhanklike skole gestig waar Afrikaans, Afrikanerkultuur en godsdiensonderrig heringestel is. Weerstand is opgebou teen die regeringskole wat nie vir godsdiensonderwys voorsiening gemaak het nie. Dit was die taal van die Bybel en die gebed en ons voorouers het nie aan hul godsdiens laat torring nie. Hulle het dit beklemtoon dat taal en volksbestaan nie van mekaar geskei kan word nie. As die taal verlore gaan, gaan die volk verlore.

Basta hierdie kastige samewerking net om ons taal te verander en die volk te laat verdwyn.