Skud Breinspoeling af

denkerSport is op ‘n listige wyse gebruik om Afrikaners te breinspoel deur te beweer dat ons sportmanne wêreldwyd aanvaar sal word. Vandag word Afrikanersportlui in plaaslike sportspanne verdring. Sommer binnekort sal dit ‘n rariteit wees om ‘n blanke in ‘n Suid-Afrikaanse sportspan te sien. Dit was van die begin af die bedrieglike plan. Is dit wat ons Afrikaners wou gehad het?  Is ons as volk ooit geraadpleeg?

Mense wat kreolisering (vermenging) voorstaan, is uiters kortsigtig in hulle siening. Vrydenkers wil in alles vryheid sien, daarom kyk hulle nie na die fyner punte van ‘n saak nie. Daar word kwansuis bewys hoe nie-blankes geriewe moes ontbeer. Onkundiges en ons jonger mense glo dit vandag omdat hulle daarmee gebreinspoel word.

Daar word soveel onwaarhede aan die wêreld  en aan ons eie mense opgedis oor hoe die  “agtergeblewenes”  kwansuis benadeel was, dat baie dit glo. Hulle wat dit glo, gaan nie die geskiedenis na om hulle van die waarheid te vergewis nie. Hulle glo die leuens en verloën die Afrikaner op hierdie wyse. Hierdie tegnieke word so dikwels herhaal dat dit later as die waarheid deurgaan. Voorstanders van kreolisering probeer nie hulle saak stel nie en let ook nie op watter talle nadele aan hulle denkrigting verbonde is nie. Hulle maak ongegronde bewerings om regdenkendes op die verdediging te probeer hou deur ‘n spreker nie geleentheid te gee om sy standpunt volledig te stel nie of om dit sonder meer te verwerp asof die korrekte feite belaglik is.

Deurmekaarboerdery veroorsaak sonder uitsondering botsing. Daar word ook nie vertel nie dat sogenaamde gelykmaking in een grondgebied beteken dat die minderheid die slawe van die meerderheid word. Israel was aanvanklik as vriende en die gelykes van die Egiptenare behandel, maar het hulle slawe geword.

Stelselmatig word ons Afrikaners afgetakel; sodat ons nou amper net goed genoeg is om belasting te betaal sodat die vreemde regering kan voortgaan om ons vryhede in te perk. Ons is nou in ballingskap soos wat Israel in ballingskap onder ander volke was. Die regering beweer ons het geen aanspraak op enige grondgebied nie. Ons is armsaliges. Dit kan en durf ons nie aanvaar nie omdat dit onwaar is.

Denker