Op die volksakker – Achilleshiel

VolksakkerDie  berugte organisasie wat Christus en Christenskap uit skole wil weer, voer in hofstukke aan dat om die WARE geloof uit te leef, diskriminerend is teenoor nie-Christene, en daarom onwettig.

Hiermee wys daardie organisasie en die dryfveer daaragter homself as instrument van die Antichris en stel hy sy haatdraende onverdraagsaamheid ten toon.

Dit is egter tiperend van enige aanhanger van die liberale humanisme in ons dag – verdraagsaamheid is slegs beskore vir wie saam-saam stroom-af dryf …

Desnoods wonder ek hoeveel mense sien hierin die achilleshiel van “menseregte”? Want enige vorm van humanisme of “menseregte” is IN GEHEEL onversoenbaar met Christenskap.

Om dus te beweer iemand, of ´n organisasie, is “Christelik”, maar ook ten gunste van enige bedeling wat berus op “mensregte” en ´n gewaande “gelykheid”, gaan gebuk onder ´n geweldige mistasting.

Die probleem strek nóg wyer: hierdie aantyging kan nie op grond van enige regsreël ontken word nie!

Christenskap is inderdaad uitsluitend, maar nie in die negatiewe sin nie.  Om heilig te wees, is immers om AFGESONDER te wees. UITVERKIES te wees.  Tot ons heil en tot eer van die enigste, ware Drieënige God.

Dit is egter glad nie ´n bron van selfvoldaanheid, tevredenheid of nog wat nie – dit is suiwer genade, soos ons daagliks bely en weer in Hervormingsmaand opnuut beklemtoon het.

Daardie afsondering is egter ook GEESTELIK, want ons leef hier en nou met ´n bepaalde roeping – sekerlik om in hierdie huidige bestel onbeskroomd Christelik te lewe, deur woord en deur daad voorbeeldig te lewe en só ander te oortuig om ook hulle heil in Christus te soek.

Die implikasie is egter ook baie prakties: As doop-ouer kan niemand verder toelaat dat sy of haar kind/ers aan ´n skole bestel oorgelaat word waar godsdienste bloot gelyk gestel word nie.

Want in die oë van die wetgewer ís alles gelyk, ís die enigste ware geloof uitsluitend en daarom verkeerd. Juis die leuen dat ons die middele van die “regstaat” of op sterkte van ons eie “menseregte” hierdie saak behoort te beveg, rysmier die openbare geloofslewe en verswak ons roepingsgehoorsaamheid, ook as volk.