Grootste Wens

Uit die WoordJa waarlik, ek ag ook alles as skade … sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding … (Filip. 3:10).

As ’n “goeie fee” vir jou kans gee om net een wens te wens vir jou lewe, waarvoor sal jy wens? Rykdom? Beroemdheid? Gesondheid? Paulus het nie gewonder nie: hy wou Jesus Christus regtig leer ken. Hy het Hom geken – goed geken, maar hy wou nog baie meer van Hom leer ken. Hy kon nie genoeg hoor van sy liefde en almag en barmhartigheid en alwetenheid en regverdigheid, ens. nie. Veral die krag van sy opstanding het hom gefassineer: hoedat Christus die bande van die dood en die graf eenvoudig afgeskud het en opgestaan het uit die dood. Die kragvertoning wat hy daarmee gelewer het, is die versekering dat Hy vir Paulus en elke ander gelowige kind van die Here ook uit die dood sal laat opstaan op die laaste dag. Daarvan hang sy hele boodskap af. Daarvan hang ons saligheid af.

Jy sê jy ken die Here Jesus Christus? Regtig? Jy sal Hom nie in hierdie lewe ooit ten volle kan leer ken nie. Leef só met Hom saam, dat jy elke dag sy krag in jou lewe ervaar. Daardie krag wat jou uit die graf gaan uitlig tot in die hemel. Voel hoedat daardie Goddelike krag jou vandag uitlig uit alle aardse kommer en vrees. Voel hoedat hy jou deur die dag en die lewe dra. Voel hoe kragtig Hy jou liefhet.

Laat my so met U verenig lewe, Here Jesus, dat ek u krag elke oomblik van elke dag beleef. Amen.