Geloftelied

gelofte-standbeeldDaar bestaan nog ‘n STEM wat in Suid-Afrika wortelgeskiet het en wat die Afrikanergelofte van 1838 weerspieël. Hierdie lied vorm deel van ons geskiedenis, kultuur en geloof en nakoming van die gelofte wat aan God gemaak is. Ken u hierdie uiters belangrike lied?

Die Gelofte

Wysie  Psalm 42

Berym deur dr Louw du Toit

 

Broers en medelandgenote,

voor die heilig-grote God

van die hemel en die aarde

saam vergader om ons lot

biddend in sy hand te gee –

waar ons smekend voor Hom tree,

sien ons met geloof na Bowe

as ons aan ons God belowe:

 

As U ons die dag beskerm,

in ons hand die vyand gee,

ons die roem vir die oorwinning

en die eer aan U sal gee,

ons vir U ‘n huis sal bou

en ons kinders laat onthou

steeds die dag met Sabbatswyding

U te loof vir ons bevryding.

Ons kan gelukkig wees dat ons voorouers hulle gelofte nagekom het en ‘n huis vir God in Pietermaritzburg gebou het. Ook word die Gelofte steeds deur die meerderheid ouers aan ons kinders oorgedra. Hierdie oordrag deur ouers word al hoe noodsaakliker omdat die geskiedenis wat by staatskole aangebied word, al hoe meer afgewater of heeltemal afgemaak word. Dit is ‘n oortreding van die Gelofte wat op ons almal van toepassing is.

Sover bekend word die Gelofte van 1838 elke jaar op 16 Desember by alle Afrikaanse kerke herdenk sodat kwaadwillige volksvreemde breinspoeling teengewerk word. Hierdie dag is vir ons Afrikaners ‘n Geloftedag en nie ‘n versoeningsdag om ‘n syspoor te skep nie. ‘n Syspoor is ‘n doodloopspoor.