Geloftefees Vanrhynsdorp

z-gelofteOp Geloftedag, 16 Desember 2016 vind ’n besondere fees plaas in die omgewing van Vanrhynsdorp..

Alle volksgenote word herinner aan, en uitgenooi na die Geloftefees op 16 Desember 2016.

Kom laat ons ons Gelofte in stand hou en in moeilike tye ons verootmoedig voor ons Hemelse Vader.

Plek:  Lankverwacht Gasteplaas,

Distrik Vanrhynsdorp.  Tyd: 08:30.

Vir verder besonderhede kontak:

Louis Burger by 074 193 2978 of

Sakkie van der Merwe by 071 868 0413.