Enigste Trooster in al ons probleme

Uit die Woord… die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking … (2 Kor. 1:3, 4).

Dit is nou maar een maal deel van die aardse lewe om verdrukking of moeilikheid te ondervind. Dit het alles begin toe Adam en Eva die sonde in die skepping ingebring het. En so sal sonde en sy gevolge mense se lewens versuur tot op die dag dat Jesus Christus op die wolke kom om hierdie bedeling te beëindig. Juis daarom het elke mens vertroosting nodig. Sommiges soek vertroosting by mense of in ander tydelike ontvlugting sonder om werklik vertroosting te vind. Ware vertroosting behels troos, gerusstelling en bemoediging. Net God Drie-enig kan dit bied en Hy bied dit inderdaad vir sy kinders. Die Vader oordek ons met sy liefde en bring rustigheid – baie meer as wat ons aardse ouers dit ooit kon doen. Jesus Christus bied aan ons die gerusstelling dat alles en almal wat ons laat ly, oorwin is aan die kruis. Die Heilige Gees bemoedig ons deur ons te besiel met geloof en Goddelike krag. Het jy vertroosting nodig; weet dan dat ware troos slegs by die Here te vind is en dit verplaas die trane met uitbundige blydskap.

Dierbare Here, dankie vir die troos wat U my bied in alle moeilikhede. Ek wag geduldig op die uitkoms wat U sal bring. Amen.