Eerlike perspektief op 100 dae van partypolitieke oplossings

PerspektiefOns is by ongeveer die eerste 100 dae van wat oor ´n wye spektrum as ´n “nuwe begin” bestempel was.

In die euforie van hul verkiesing tot die grootste stede van die land, het almal die DA se wankelrige beloftes vir soetkoek opgeëet.  Die afgelope week of wat het ons ook heelwat verneem van hulle “suksesse”.

En in die afgelope maande was daar kwalik ´n week sonder skok onthullings oor vergrype in ANC plaaslike regerings.

In alle billikheid is 100 dae betreklik kort, en is wat ons heeltyd vermoed het, ongelukkig bevestig: plaaslike regerings was weinig anders as kader-spaarvarkies vir die ANC.

Heelwat vergrype soos stadsraad werknemers in Tshwane (“Pretoria” is net vir eerlike inwoners) wat hulleself op die armstes van die armes lys vir gratis en goedkoop dienste geplaas het, is ontbloot.  Van die verkwisting op slim meters in die hoofstad kan mens net jou hande saamslaan.  Les bes is onder toejuiging aangekondig personeel gaan getoets word om hul kwalifikasies en geskiktheid vir poste te bevestig.

Hierdie verhale, met hier en daar ander agtergrond, het afgespeel in die ander stede.

So wat is werklik bereik?

Heelwat perskonferensies is gehou, beplanningsessies waartydens burgermeesters vergader het met die DA se nasionale strukture het plaasgevind.  Maar geen daadwerklike regstellende optrede is geloods nie!

Ten eerste, getrou aan die (on)erekode onder politici, is geen vervolging ingestel teen uittredende ANC-voorgangers nie, ten spyte van voldoende bewys van misdadige vergrype en korrupsie.  Verder is dieselfde onbevoegde personeel steeds nie getoets nie, en is die oneerlikes steeds in diens.  Boweal word stil-stil voortgegaan met rassistiese praktyke in dienslewering – uitstaande diensteskuld in hoofsaaklik swart gebiede word steeds nie ingevorder nie.

Les bes: terwyl allerlei vergrype “skielik” aan die lig kom, word geen woord gerep oor die klaaglike mislukking van opposisie raadslede nie – hulle wat reeds meer as 20 jaar as “checks and balances” moes optree en niks gedoen het nie.

Dat in elke geval resultate gewys moet kan word, verwag ons nie nou reeds nie.  Dat in elke geval stappe ter vervolging, afdanking en verhaling van belastingbetalersgeld ingestel moes gewees het binne die eerste 100 dae, was ´n redelike verwagting.

Maar die eerlike perspektief word bevestig: die huidige bewindhebbers in ons stede sal nie optree nie, want wie nou met hul ANC-voorgangers swaarde kruis, loop die risiko om by die volgende bewindsverandering self aan die pen te ry.  Want die eerste vereiste in die politiek is eiebelang, naas minagting vir die belastingbetaler.