Wins Afgeskryf

Uit die WoordMaar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag (Filip. 3:7).

Ons het almal dinge waarmee ons besig is en waaruit ons vreugde put. Daar is sekerlik niks verkeerd mee om aardse belange te dien en allerhande voorliefdes te hê nie. Paulus was eens ’n trotse Judaïs en het hom beywer om Christene te vervolg. Om Christus en die verlossing wat Hy gebring het, te dien, het egter intussen vir hom belangriker geword en nou het hy sy verlede agter gelaat. Dit is selde vir ons nodig om te kies tussen ons belange en Christus, maar wanneer ons diens aan die Here afgeskeep word as gevolg van ons stokperdjies en aardse aktiwiteite, is dit nodig om te kies. In Christus kan ons ons verbly (Verbly julle in die Here – Filip. 3:1) omdat die genoegdoening en bevrediging wat ons godsdiens bring, blywende blydskap is – ewige blydskap. Niks kom by die heerlike sekerheid dat Hy vir jou sondes klaar geboet het en jy nou bevry is van die oordeel van God nie. Geen wêreldse wins weeg op teen hierdie genade nie. Ter wille van die blydskap in die Here het dit dalk nodig geword dat jy wat vir jou wins is, sal afskryf.

Hoe groot is die wins van Christenskap, o Here! Leer my om alles daarteen op te weeg. Amen.